17 syyskuuta 2013

Savunpoistojärjestelmät kurjassa kunnossa

Kevään ja kesän aikana on taas tarkastettu suuri määrä kiinteistöjen savunpoistojärjestelmiä. Tarkastukset osoittavat, että monien savunpoistojärjestelmien heikko kunto aiheuttaa merkittävän riskin tulipalotilanteessa. 

Tulipaloissa eniten henkilövahinkoja aiheutuu savun leviämisestä rakennuksen sisällä. Kiinteistöjen savunpoistojärjestelmillä on siksi tulipalotilanteessa ratkaiseva rooli, sillä ne ohjaavat tappavan myrkylliset savukaasut ulos rakennuksesta. Inspectan tekemissä tarkastuksissa on kuitenkin havaittu, että suuressa osassa järjestelmiä on eritasoisia puutteita, eikä niiden toimintavarmuudesta ole takeita. 

Vakavia puutteita 20 %:ssa tarkastetuista järjestelmistä 

”Luvut ovat huolestuttavia, sillä 85 %:ssa tarkastetuista järjestelmistä löytyy eritasoisia puutteita, joista 20 %:ssa puutteet ovat vakavia. Vakava puute johtaa siihen, että järjestelmä ei hyvin todennäköisesti toimi tulipalotilanteessa lainkaan”, kertoo palo- ja pelastustoimen turvallisuustarkastusten tuotepäällikkö Heikki Norell Inspectasta. 

 Esimerkkeinä vakavista puutteista ovat kuumuutta kestämättömien kaapeleiden käyttäminen, savunpoistoluukkujen ruuvaus kiinni kattorakenteisiin tai se, ettei järjestelmää ole yli kymmeneen vuoteen huollettu, testattu tai tarkastettu kertaakaan. ”Vakavimmat puutteet löytyvätkin silloin, kun savupoistojärjestelmän ylläpito, huolto ja testaus on laiminlyöty”, Norell huomauttaa. 

Savunpoistojärjestelmien huolto ja ylläpito ovat Pelastuslain nojalla kiinteistön omistajan ja toiminnan harjoittajan yhteisvastuulla. Huolto- ja ylläpitopalvelut ostetaan pääsääntöisesti ulkopuoliselta yritykseltä. Ulkopuolisen, riippumattoman tarkastuslaitoksen roolina on tarkastaa savunpoistojärjestelmät sekä raportoida tarkastuksella havaituista asioista kiinteistön omistajalle ja toiminnanharjoittajalle, sekä tapauskohtaisesti valvovalle viranomaiselle. Tarkastuksessa tarkastetaan huollon ja ylläpidon laatu, sekä suunnittelun ja toteutuksen toimivuus. 

”Usein asianmukainen huolto, testaus ja tarkastus jätetään tilaamatta tietämättömyyden tai kustannusten vuoksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että järjestelmien toimintakunnon varmistus on häviävän pieni kulu verrattuna mahdollisiin palovahinkoihin ja toiminnan keskeyttämiseen liittyviin kustannuksiin. Unohtaa ei sovi myöskään tulipalojen yritykselle aiheuttamia imagohaittoja”, Inspectan Heikki Norell toteaa lopuksi.