13 kesäkuuta 2016

Sertifikaatissa on voimaa

Neljä Inspectan asiakasta kertoo, kuinka sertifiointi tuo yritykselle kilpailuetua joskus yllättävälläkin tavalla.

Juha Rämö, suunnittelujohtaja, Parma Oy:

”Saamme uusia säästöideoita”

Parma Oy on Suomen suurin betonielementtien valmistaja. Yritys palvelee 11 paikkakunnalla rakennusammattilaisia ja pientalorakentajia suunnittelusta rakennuksen luovutukseen.

Tuorein sertifikaattimme koskee energiaa. Pohdimme Inspectan kanssa vaihtoehtoja, miten toteuttaa lain vaatimat energiakatselmukset niin, että niistä on meille suurin hyöty. Parmalla oli jo valmiina käytännöt ja järjestelmät sekä laadun että ympäristöhallinnan jatkuvaksi parantamiseksi. Oli helppo ottaa rinnalle mukaan energianhallinta. Sertifiointiprosessi nosti energia-asiat Parmassa parrasvaloihin. Olimme tehneet lain vaatimat energiakatselmukset, mutta arvioinnissa kävimme energianhallinnan näkökulmasta läpi kokonaisvaltaisesti kaikki 10 tehdastamme. Lopputuloksena saimme uuden johtamiskäytännön ja uusia ideoita hakea säästöjä. Määrittelimme energian osalta nykytilan, tavoitteemme sekä käytännöt, miten seuraamme tavoitteiden saavuttamista. Pureudumme nyt syvemmälle energiankulutuksen tekijöihin. Meillä on mittarointisuunnitelma valmiina, joten voimme seurata kulutusta ja näemme, missä tuotannon eri vaiheissa ja miten paljon energiaa kuluu. Hallintajärjestelmän ansiosta kulutuksen kitkeminen ei ole vain kirjaus strategiassa, vaan aktiivinen prosessi. Sertifikaatit ovat meille osin välttämättömiä ja vähintään tarpeellisia. Yhdessä ne luovat toiminnalle tukevan selkärangan. Mikään ei ole mutu-tuntuman varassa vaan kaikki toiminta on dokumentoitua. Jatkuvan parantamisen perinne säilyy, vaikka henkilöstö vaihtuisi.

Liiketoimintajohtajat Markku Vainio ja Simo Rosendahl, VSP Oy:

”Taloudellinen tulos paranee”

VSP (Vakka-Suomen Puhelin Oy) tarjoaa valtakunnallisesti tietoliikenne-, IT- ja contact center -palveluja. Yritys työllistää 200 ammattilaista viidellä paikkakunnalla.

Inspectan auditoijat ovat yli vuosikymmenen ajan olleet tärkeitä sparraajia. Ulkoiset arvioinnit ovat arvokas yrityksen sisäisen kehittämisen työkalu, vaikka auditoijat laittavat meidät välillä tiukoille. Alun perin hankimme sertifioinnin saadaksemme kunnon järjestelmän, jolla mitata ja kehittää yrityksen toimintaa. Mutta sertifioinnista ollut enemmän hyötyä kuin uskoimmekaan. Esimerkiksi julkisen sektorin kilpailutuksissa laatusertifiointi on usein perusedellytys, jotta tarjouskilpailuun voi osallistua. Yksityisellä sektorillakin asiakasvaatimukset ovat tiukentuneet. Lisäksi sertifioinnista on ollut hyötyä yritysintegraatioissa ja asiakaskokonaisuuksien haltuunotoissa. Sertifikaatti puhuu puolestaan nopeuttaen hankintoja ja päätösprosesseja. Kuuntelemme nyt myös entistä tarkemmin, mitä mieltä asiakkaat ovat meistä. Asiakasreklamaatiot ovat meille myönteisiä vinkkejä, mihin meidän on kiinnitettävä huomiota. Ennen kaikkea taloudellinen tuloksemme on parantanut sertifikaatin myötä. Pääsyynä on toimintamme tehostuminen: laatujärjestelmän ansiosta sekä kehitystoiminta että vakiintuneet prosessit ovat tasalaatuisempia. Lisäksi pystymme reagoimaan poikkeamiin nopeammin. Kaikkeen ylimääräiseen menee nyt vähemmän resursseja, joten voimme itse keskittyä tuloksen tekemiseen. Yllätykseksemme sertifioinnista on ollut apua myös avainhenkilöiden rekrytoinnissa. Ammattilaiset selvittävät nykyään suurennuslasin kanssa yrityksen taustat ja silloin erotumme eduksemme. Seuraavaksi tavoittelemme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle ISO 27001-sertifikaattia. Haluamme sertifioinnin kattavan tulevaisuudessa kaikki toiminta-alueet.

Projektipäällikkö Ilkka Kuningas, Sepa Oy:

”Todistaa asiakkaalle, että teemme oikein”

Sepa Oy on yksi Euroopan suurimmista kattoristikoiden valmistajista. Perheyrityksen modernit tehtaat sijaitsevat Keiteleellä ja Porvoossa.

Asiakkaan näkökulma on meille tärkein. Olemme Suomen ainoa kattoristikkovalmistaja, jolle on myönnetty kansainväliset laatu- ja ympäristösertifikaatit. Sertifikaatit ovat vahvistaneet asiakkaiden luottamusta. Heille ne ovat todiste, että lupauksiimme ja tuotteiden laatuun voi luottaa. Vastuullinen toimintamme täyttää tiukat kriteerit, jotka Inspecta riippumattomana tahona todentaa. Kumpikaan osapuoli ei ole toisen sanan varassa. Inspecta on ollut meille tärkeä tuki alusta lähtien. Kun olimme hankkimassa ensimmäistä sertifikaattia, saimme kädestä pitäen neuvontaa, mikä tuotehyväksyntä koskee mitäkin tuotetta. Vuosien varrella olemme saaneet tietoa ja opastusta kehittäessämme esimerkiksi uusia tuotteita. Säännölliset neuvovat käynnit ovat keskeisiä etenkin nyt, kun Sepa on ottamassa yhtä yrityksen historian suurimmista askeleista. Keiteleen tehtaalla valmistaudutaan suurinvestointiin. Otamme käyttöön uuden tuotantotavan ja uutta teknologiaa. Sertifiointien ansiosta yrityksen sisäiset prosessit ovat kunnossa. Näin voimme luottaa, etteivät rakentamis- ja muutostyöt aiheuta keskeytyksiä tai häiriöitä tehtaan tuotantoon. Asiakas ei kärsi ja voimme huolehtia tilauskannasta koko ajan muutosten keskellä. Uudet tuotantolinjat saadaan käyttöön tänä keväänä. Uusia työpaikkoja syntyy toistakymmentä.

Toimitusjohtaja Bianca Brink, Sodexo Oy:

”Auditoinnit haastavat meidät”

Sodexo Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia tilapalveluja. Se kuuluu yli 80 maassa toimivaan Sodexo-konserniin, joka työllistää Pohjoismaissa 11 000 ammattilaista.

Sertifikaateista on selvää lisäarvoa markkinoilla, mutta olemme niistä ylpeitä ennen kaikkea talon sisällä.Ne osoittavat henkilöstöllemme, että toimimme oikein. Jatkuva kehittäminen on meille luonnollinen osa toimintaa. Toimintamme on ollut Inspectan sertifioimaa jo vuosikausia. Sodexo Oy:lle on myönnetty kaikki palvelut ja toiminnot kattava ISO 9001 -laatusertifikaatti ja 14001-ympäristösertifikaatti. Yhteistyö on ollut meille antoisaa. Arvioinnit antavat meille joka kerta mahdollisuuden haastaa itsemme ja toimintamme. Ne herättävät miettimään ja saavat meidät katsomaan sekä yrityksen prosesseja että omaa työtämme kriittisesti. Kun ulkopuolinen taho käy läpi sisäiset ohjelmamme, saamme puolueettoman ja tasapuolisen arvion. Saamme aina paljon arvokasta tietoa ja näkemystä, missä meidän on vielä parannettava toimintaamme. Olemme saaneet pyörimään hyvän dialogin asioiden kehittämiseen. Meillä on ollut samat Inspectan arvioijat monta vuotta. Jatkuvuuden ansiosta auditoijat ovat paneutuneet yritykseemme syvällisesti ja oppineet tuntemaan meidät, tavoitteemme ja kehityksemme suunnan. Tämä tarkoittaa, että he osaavat asettaa meille entistä tiukempia tavoitteita. Seuraava haasteemme on yhtenäistää Sodexo-konsernin sisällä toimintatapojamme yhä enemmän samanlaisiksi muiden Pohjoismaiden kesken. Tässä työssä tarvitaan taas laatusertifikaattimme tukea.

Teksti: Heli Satuli