5 lokakuuta 2015

Siltatarkastukseen tarvitaan ylivertaisin teräsrakennetutkimuslaitteisto - ja yhteistyö

Vanhaa Jännevirran siltaa kannatteleva jänneteräs katkesi huhtikuussa. Vilkasliikenteisellä valtatie 9:llä, Kuopion ja Joensuun välillä, sijaitsevan sillan paikalle on suunnitteilla uusi silta mutta nykyisen tulisi kuitenkin kestää käytössä vielä ainakin kolme vuotta. Katkennut jänne on korjattu, mutta sillan muut mahdolliset vauriot vaativat tarkastamista. 

Rakenteiltaan monitahoista, monta eri siltatyyppiä käsittävää Jännevirran siltaa tarkastamaan tarvitaan koko joukko tekijöitä ja osaamista. Pohjois-Savon ELY-keskus kääntyi tarpeessaan Inspectan puoleen ja kattavan tutkimussuunnitelman mukainen tarkastustyö suoritettiin sillalle elokuussa. Erikoistarkastustyö (ET) käsitti sekä teräs- että betonirakenteiden tutkimuksen. ”Meillä on käytössämme Suomen paras teräsrakennetutkimukseen tarkoitettu laitteisto”, kertoo kiinteistöjen ja rakenteiden liiketoimintapäällikkö Timo Lauri. ”Olen tehnyt tämän selväksi kontakteilleni ja sana tuntuu kiirivän.”

”Jännevirran sillan teräsrakenneosuus muodostuu monista toisiinsa yhteen niitatuista osista, joiden silmämääräinen tarkastus ei riitä. Liitosten tarkastukseen tarvitaan myös ultraääntä, joten normaalista tarkastuksesta poiketen mukana oli myös NDT-mies Panu Remes”, selittää tekninen asiantuntija Ari Timonen.

Kaksikon lisäksi mukaan tarvittiin hinaaja ja työlautta kuljettajineen sekä henkilönostin, sillä tarkastus tehtiin sillan alla olevalta vesiväylältä käsin. ”Nostin vietiin lautalle ja lautta sillan alle. Näin ollen tarkastus poikkesi hiukan muista vastaavista. Poikkeuksellista olivat myös erityisen kauniit maisemat”, Timonen kertoo.

Kokonaispituudeltaan 225,70 metriä pitkän sillan tutkimus vei kaiken kaikkiaan kolme päivää. Sillan Langer-palkkiosuudelle tehtiin niittiliitosten ja jäykistyspalkkien ultraäänitutkimusten lisäksi teräsrakenteiden tutkimuksia, kuten syöpymäsuuruuksien mittausta ja liitossovitusten, vetotankojen, laakereiden, korroosiovaurioiden ja säröjen tarkastusta. Betonirakennetutkimuksiin kuuluivat mm. päällysrakenteen betonipeitteen ja rakenteiden kloridipitoisuuden mittaukset.

”Olen aina innoissani liiketoimintarajat ylittävästä yhteistyöstä, kuten tässä tapauksessa taitorakenne- ja NDT-toimialojen välillä. Asiantuntijoillamme on tilaisuus kehittyä monipuolisesti, jakaa tietoa ja osaamista sekä innovoida uusia lähestymistapoja olemassa oleviin asiakastarpeisiin”, iloitsee liiketoimintajohtaja Jukka Taitto.

Monipuoliselle osaamiselle ja palvelutarjonnalle onkin tarvetta. ”Olen koettanut saada kiinni Liikenneviraston edustajia, joita kiinnostaisi varmasti tieto siitä, että pystymme laitteistomme ja asiantuntemuksemme avulla tutkimaan myös kaidetolppien juurien ruostumista ultraäänilaitteella. Laitteistomme lähettää ultraääntä alaspäin, jonka ansiosta muuten vaikea ruostumisen havaitseminen tolppajuurissa saadaan selville. Muutama tolppien juurista johtuva onnettomuus on ehtinyt tapahtua, kun näitä ei ole saatu selville”, Timo Lauri kertoo.