3 huhtikuuta 2023

Standardeista pyyhittiin pölyt - Kiwa Comply™ tuo laadunhallinnan ymmärrettäväksi ja osaksi organisaation arkea

Kiwa-Comply-03042023-web.jpg

Ennen laatukäsikirja tehtiin erillisenä kokonaisuutena, mutta tämän päivän johtamisjärjestelmä rakentuu helposti ja järjestelmällisesti tukemaan suoraan organisaation arkea. Uusi SaaS-pohjainen ratkaisu Kiwa Comply™ avaa standardit ymmärrettävään muotoon ja mahdollistaa organisaatioille itsenäisen etenemisen kohti parempaa laadunhallintaa.

Palvelun kehitystyön juuret ovat jo vuodessa 2015, kun Kiwa Suomen omaa toimintajärjestelmää rakennettiin. Silloin tunnistettiin tarpeita saada erilaisia kokonaisuuksia digitaaliseen muotoon. Vuonna 2018 Kiwaan tuli yritysoston myötä uutta osaamista ohjelmistokehityksen puolelta, jonka jälkeen sekä laadunhallinta-, sertifiointi- että ohjelmisto-osaaminen ovat löytyneet saman katon alta. Kun vielä digitaaliset palvelut ja edistyneet menetelmät tulivat osaksi Kiwan strategiaa vuonna 2021, aukesi tie Complynkin rakentamiseen.

Laadunhallinta ja prosessit osana organisaation arkea

”Usein organisaatioilla on erillinen laatukäsikirja. Comply sen sijaan ohjaa käyttäjää tekemään asiat lähellä liiketoimintaa ja on suorassa yhteydessä arkeen. Palvelu on selkokielinen ja helposti hahmotettava kokonaisuus. Pilottiasiakkailta olemme saaneet positiivista palautetta erityisesti käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyen.” kertoo Kiwan liiketoiminnan kehityspäällikkö Laura Lindholm, ja jatkaa:

”Tämä on meille ensiaskel ja Comply kattaa tällä hetkellä ISO 9001 -johtamisjärjestelmän teemat. Se sopii ratkaisuna käytännössä kaikille organisaatioille laadunhallinnan työkaluksi. Työn alla ovat jo seuraavat johtamisjärjestelmät kuten ISO 14001, ISO 45001 ja ISO/IEC 27001 sekä muitakin vaatimuskokonaisuuksia. Toki Complyn voi ottaa käyttöön myös ilman sertifiointitavoitteita.”

Kiwa Comply™ säästää aikaa ja kokoaa tietovarantoja yhteen

”Palvelun keskeisimpiä hyötyjä laatujärjestelmää rakennettaessa on sen sisältämä laaja kuvaus- ja ohjeaineisto standardien kymmenistä ja jopa sadoista vaatimuksista ja niiden välisistä kytköksistä.” kuvaa tuoteomistaja ja pääarvioija Jyrki Lahnalahti. ”Nämä aineistot auttavat ymmärtämään vaatimukset suurempina kokonaisuuksina ja nopeuttavat siten prosessien ja menettelyiden suunnittelua sekä toteuttamista. Laatujärjestelmän ylläpito helpottuu, kun esimerkiksi muutoksiin liittyvät käytännöt ovat yhteneviä ja tarvittavan dokumentaation määrä on helpompi pitää kohtuullisena.”

Palvelu auttaa ymmärtämään, mihin vaatimuksiin ja menettelyihin dokumentoidut tiedot liittyvät, ja ne kootaan suoraan omaan käyttöön eikä esimerkiksi pelkän sertifioinnin vuoksi. Complyyn ei luoda omaa tai muun jo olemassa olevan aineiston kanssa päällekkäistä dokumentaatiota, vaan siihen linkitetään tarvittavat tiedot muista järjestelmistä. Linkitettävälle dokumentaatiolle voi olla useita erilaisia sijainteja muissa jo käytössä olevissa pilvipalveluissa tai verkkolevyillä. Tämä toimintamalli helpottaa tiedon ylläpitoa ja sen pääsyoikeuksien hallintaa.

Comply on helppokäyttöinen ja aikaa säästävä ratkaisu laatujärjestelmän rakentamiseen. Se motivoi käyttäjäänsä, sillä se näyttää laatujärjestelmän kehittämisen edistymisen niin ylätasolla kuin vaatimuskohtaisestikin. Palvelussa on myös vuosikello, joka helpottaa säännöllisesti tehtävien toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa. Vuosikellon avulla on mahdollista aikatauluttaa eri tehtäviä oman organisaation mukaisesti, jolloin se auttaa hahmottamaan kokonaisuutta vuositasolla.image5pw2r.png

 

Digitaaliset ratkaisut tukevat Kiwan strategiaa

Kiwalla on oma digitaalisten palveluiden liiketoimintakokonaisuus. Sen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää digitaalisia palveluita kokonaisuutena niin Suomen tasolla, kuin yhdessä koko Kiwa-konsernin kanssa. Kiwa

Comply™ on selkeä jatkumo tekemiselle, ja sen takana on samaa vahvaa SaaS-osaamista, kuin esimerkiksi turvallisuusratkaisu Kiwa Impactissa. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on myös tärkeä osa Kiwa Suomen strategiaa.

”Olemme todella innoissamme pystyessämme tuomaan markkinoille uudenlaisen asiakaslähtöisen tavan tukea laatujärjestelmien rakentamista ja ylläpitoa täyttämään niihin kohdistuvat vaatimukset. Strategiassamme yhtenä tavoitteenamme on tarjota korkealaatuisia ratkaisuja parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä sekä edistää digitaalisia palveluita. Comply on tätä kaikkea.” toteaa Kiwan koulutus- ja digitaalisten palveluiden toimitusjohtaja Mikko S Törmänen.

Lisätietoja:

Laura Lindholm, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kiwa Impact Oy
laura.lindholm@kiwa.com, puh. +358 50 5965 870

Jyrki Lahnalahti, tuoteomistaja ja pääarvioija, Kiwa Impact Oy
jyrki.lahnalahti@kiwa.com, puh. +358 400 571 892

Lue lisää Kiwa Comply verkkosivuilta.