22 huhtikuuta 2015

Suomen ensimmäinen uusien ydinvoimalaitosohjeiden mukaisesti auktorisoitu tarkastaja

Auktorisoitu ydinvoimalatarkastaja

Säteilyturvakeskus myönsi Inspecta Tarkastus Oy:lle luvan toimia auktorisoituna tarkastuslaitoksena (AIO) ydinvoimalaitoksilla. Hyväksyntä on ensimmäinen Suomessa, joka on annettu uusien ydinvoimalaitosohjeiden mukaisesti.

Inspecta Tarkastus Oy on saanut ensimmäisenä tarkastuslaitoksena 2.4.2015 auktorisoidun tarkastuslaitoksen luvan (STUK 1/T41214/2015). Säteilyturvakeskuksen päätöksellä Inspectan päättymässä olevaa hyväksyntää jatketaan 2.4.2020 asti. Päätöksen allekirjoittivat Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Mark Cederberg ja toimistopäällikkö Martti Vilpas.

Auktorisointi tarkoittaa, että Inspecta on hyväksytty suorittamaan mekaanisten laitteiden ja rakenteiden suunnittelun sekä valmistuksen vaatimuksenmukaisuuden arviointia ja hyväksymiseen liittyviä tehtäviä turvallisuusluokissa 2, 3 ja 4 erikseen määritellyssä laajuudessa YVL-ohjeen E.1. mukaisesti Olkiluodon, Loviisan ja Posivan ydinlaitosyksiköissä.

Inspecta Tarkastus Oy on jo pitkään toiminut Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymänä tarkastuslaitoksena, ja sille on kertynyt runsaasti ydinvoimalaitostuntemusta sekä ydinvoimalaitosten laitteita ja rakenteita koskevaa tietämystä. Inspecta tiedotti aiemmin tänä vuonna saaneensa ensimmäisenä tarkastuslaitoksena Suomessa ydinvoimalaitosohjeistuksen YVL E.1 mukaisen akkreditoinnin. Akkreditointi, eli pätevyyden toteaminen, on edellytys auktorisoinnin saamiseksi.

Auktorisoinnin saamiseksi STUK arvioi Inspecta Tarkastus Oy:n toiminnan. Päätöksen liitteessä todetaan, että Inspecta Tarkastus Oy:n toiminta on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumatonta. Lisäksi todetaan, että yrityksellä on kehittynyt laatujärjestelmä ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet.

Nyt saatu lupa vahvistaa entisestään Inspectan asemaa osaavana ja luotettavana tarkastuslaitoksena.