22 kesäkuuta 2020

Suomi Teline ja Kiwa Inspecta loivat työturvallisuuskoulutuksen telineen käyttäjille

Artikkeli on julkaistu Suomi Telineen blogissa 25.6.2020

 

 

Suomessa rakennuskohteissa tapahtuu vuosittain noin 10 000 työtapaturmaa. Yli puolet näistä onnettomuuksista aiheutuu vaarallisesta työympäristöstä, kuten väliaikaisista työtasoista ja kulkureiteistä. Työturvallisuutta on rakennuskohteissa heikentänyt se, ettei telineiden käyttäjille ole tähän mennessä ollut tarjolla omaa koulutuskokonaisuutta telinetyöturvallisuudesta. Rakennusalalla on panostettu viime vuosina paljon laadukkaaseen telineiden rakentamiseen, mutta telineiden käyttäjien perehdyttäminen on jäänyt lähes huomiotta.

Onnettomuuksille rakennuskohteissa altistaa esimerkiksi se, jos telineiden käyttäjät eivät tiedä, kuinka paljon painoa ja rasitusta telineet kestävät. Joissakin rakennuskohteissa telineitä on käytetty holtittomasti tavaran varastointiin, mikä on ehdottomasti kiellettyä ja erityisen vaarallista julkisivukohteissa kaupunkiympäristöissä. Telineiden käyttäjien on korkea aika saada käyttöohjeet siitä, kuinka telineillä työskennellään turvallisesti.

Suomi Teline on luonut yhdessä Kiwa Inspectan kanssa Telinetyöturvallisuus-verkkokoulutuksen telineiden käyttäjille. Kouluttautua verkkokurssilla voi missä vain, milloin vain ja täysin omaan tahtiin kerralla tai osissa. Kurssin avulla voidaan vaivattomasti kouluttaa kaikki ne henkilöt yrityksessä, jotka käyttävät telineitä. Kurssi päättyy kokeeseen, jolla testataan oppiminen ja sen perusteella myönnetään Telinetyökortti, jonka voimassaolo on viisi vuotta. Telinetyöturvallisuus-verkkokoulutusta suositellaan kaikille ammatikseen rakennustyötä telineillä tekeville henkilöille sekä rakennustyömailla vieraileville henkilöille.

Käytännönläheinen koulutuskokonaisuus

Suomi Telineen luoma Telinetyöturvallisuus-verkkokoulutus on käytännönläheinen. Odotettavissa ei siis ole kalvosulkeisia. Koulutuksessa käsitellään esimerkein telineellä työskentelyn vaaratilanteita ja miten ennaltaehkäistä niitä. Kurssi alkaa eri telinetyyppien esittelyllä ja se etenee pystyttämisen ja telineellä työskentelyn kautta telineeltä pelastamiseen. Telinetyöturvallisuus-verkkokoulutuksessa käydään myös läpi työturvallisuuden vastuukysymykset, keneen telineiden käyttäjä voi olla missäkin tilanteessa yhteydessä, ja kuka vastaa mahdollisista vahingoista.

Telinetyöt luokitellaan korkean riskiluokan työksi. Vakavimmat työtapaturmat liittyvät useimmiten telineisiin ja tikkaisiin, joilta työntekijä putoaa. Joka päivä Euroopassa vähintään yksi ihminen kuolee pudottuaan työskennellessään korkealla paikalla. Telineiden käyttäjille rakennettu, helposti omaksuttava koulutuskokonaisuus on telineen käyttäjän manuaali. Kun kokonaisuus on omaksuttu, työ sujuu telineillä turvallisesti.

Verkkokurssi tuo työnantajalle kustannussäästöjä

Työnantajan on lain mukaisesti huolehdittava, että telineitä käyttävät ja niitä asentavat henkilöt on perehdytetty. Suomi Telineen ja Kiwa Inspectan luoma Telinetyöturvallisuus-verkkokoulutus tuo työnantajalle kustannussäästöjä. Merkittävin säästö syntyy siitä, että työtapaturmilta vältytään: Yksi työtapaturma maksaa työnantajalle keskimäärin 6 000 euroa. Verkkokurssin myötä yritys säästää kuitenkin myös esimiesten ajankäytössä, matkakuluissa, päivärahoissa, lounaskuluissa ja koulutustilaisuuden järjestämiskustannuksissa. Koulutuksen laatutaso ei myöskään vaihtele. Loppukoe testaa jokaisen osallistujan todelliset taidot, ja näin työnantaja voi olla varma, että lakisääteinen kokonaisuus on käyty läpi ja se on myös opittu.

Tervetuloa ilmoittautumaan Telinetyöturvallisuus-verkkokoulukseen. Voit ilmoittautua mukaan tämän linkin kautta.


Peter Korhonen

Peter Korhonen on Suomi Telineen toimitusjohtaja. Korhonen on toiminut rakennustelineliiketoiminnassa yli kaksikymmentä vuotta.