8 toukokuuta 2017

Taitorekisteri varmistaa työntekijän voimassa olevat pätevyydet

 

Puolentusinaa erilaista ammattipätevyyttä, jokainen omalla kortillaan ja eri rekisterissä. Uusi työkomennus alkaa kortti- ja pätevyysrallilla. Kuulostaako tutulta? Nyt ammattipätevyyden osoittaminen ja tarkastaminen hoituvat yhdestä sähköisestä tietokannasta, mistä löytyvät henkilön voimassa olevat pätevyydet yhden haun takaa.

Tilaajavastuu Oy ylläpitää Taitorekisteri-palvelua, joka kokoaa kaikki henkilöpätevyydet yhteen tietokantaan. Se on sähköinen, keskitetty ammattipätevyys- ja osaamisrekisteri. Taitorekisteristä voidaan hakea tietoja rakennusalalla laajasti käytössä olevan Valttikortin kautta. Valttikortti on sähköinen tunniste, joka toimii työntekijöiden kulkukorttina työmaalle. Nykyinen työturvallisuuslaki edellyttää kaikilta rakennustyömaalla työskenteleviltä työntekijöiltä kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilökortin käyttöä. Taitorekisterin pätevyystiedot ovat luettavissa sähköisesti joko selaimella tai matkapuhelinsovelluksella suoraan Valttikortilta. Erilaisten pätevyyksien tarkastaminen käy siis jatkossa helposti, sillä yhdellä silmäyksellä löytyvät kaikki henkilön voimassa olevat ammattipätevyydet.

Taitorekisterissä on tällä hetkellä noin 30 yleisimmän rakennusalan ammattipätevyyden pätevyystyypit, esimerkiksi SETI:n myöntämä sähkötyöturvallisuuspätevyys, Inspectan myöntämät muoviputkihitsaajan ja telineasentajan pätevyydet tai Aluehallintoviraston ylläpitämä tieto asbestipurkutyöpätevyydestä. Myös VTT:n myöntämät märkätilapätevyydet löytyvät Taitorekisteristä.

Inspecta ylläpitää rekisteriä kaikista sen sertifioiduista ja pätevöidyistä henkilöistä. Nämä henkilölistaukset löytyvät pätevyyksittäin Inspectan nettisivuilta. Mikäli henkilöllä on useita ammattipätevyyksiä tai henkilösertifiointeja, on jokainen pätevyys tarkastettava omasta luettelostaan. Usein yksittäisen ammattipätevyyden voimassaolon tarkastus esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä käy nopeasti henkilölistalta, mutta kun tarkastettavana on henkilön useita ammattipätevyyksiä kerralla, käy sen tarkastaminen nopeasti Taitorekisteristä. Samoin työmaatarkastuksessa pätevyyksien varmistaminen sähköisesti luettavalta Valtti-kortilta käy nopeasti ja luotettavasti. ”Taitorekisterin ja Valttikortin avulla on myös mahdollista varmistaa, että henkilön pätevyydet ovat tarkistushetkellä voimassa. Sertifioinnin tai pätevöinnin osoittava kortti tai sertifikaatti ei välttämättä ole aina ajan tasalla ja mahdollinen sertifioinnin peruuttaminen käy ilmi vain pätevyyden myöntäjän voimassaolevista luetteloista. Taitorekisterin tiedot tarkistetaan säännöllisesti näitä vahvistettuja tietoja vasten. Silloin korostuu keskitetystä pätevyysrekisteristä saatava hyöty”, kertoo Inspecta Sertifioinnin henkilöpätevöinneistä vastaava liiketoimintapäällikkö Heikki Myöhänen.

Pelkästään Inspecta pätevöi ja sertifioi henkilöitä noin tusinaan erilaiseen ammattipätevyyteen. Pätevöityjä henkilöitä on pätevyydestä riippuen muutamasta kymmenestä noin tuhanteen. Pätevyysrekisterin ylläpito on yksi pätevöivän tahon merkittävistä tehtävistä ja ajantasainen tieto tulee olla relevanttia ja sitä tarvitsevan tahon saatavilla.

Lisätietoja Inspecta Sertifioinnin myöntämistä henkilöpätevöinneistä ja -sertifioinneista: Liiketoimintapäällikkö Heikki Myöhänen, Inspecta Sertifiointi Oy,050 436 0030, heikki.myohanen@inspecta.com

 

Inspecta on Pohjoismaiden johtava asiantuntija turvallisuudessa, laadussa ja luotettavuudessa. Testaamme, tarkastamme, sertifioimme sekä tarjoamme konsultoivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja yli 1400 osaajan voimin Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa. Inspecta auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassaan – joka päivä, kaikkialla yhteiskunnassa. Lue lisää www.inspecta.fi.