20 joulukuuta 2016

Tavoitteena käyttövarma ja turvallinen tehdas

Metsä Group rakentaa maailman ensimmäistä uuden sukupolven biotuotetehdasta Äänekoskelle Keski-Suomeen. Hanke on Inspectan teollisuushistorian suurin projekti, jossa ovat mukana yhtiön kaikki palvelut.

Äänekoskella ensi vuoden syksyllä käynnistyvä Metsä Groupin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Tehtaan työmaavahvuus on tällä hetkellä noin 1 700 henkilöä, ja rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus yli 6 000 henkilötyövuotta. Inspecta on ollut mukana projektissa jo alueen infrarakentamisen tarkastamisesta lähtien ja työskentelee työmaalla ja jatkossa tehtaalla varmistaakseen sen sujuvan tuotannon ja korkealaatuiset tuotteet.

Valmistuessaan biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on jopa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuosittain. Sellun ohella tehdas tuottaa muita biotuotteita kuten biosähköä, mäntyöljyä, tärpättiä ja puupolttoainetta.

Inspectan asiakkaana on Metsä Fibre, joka on osa Metsä Groupia. Ensimmäisessä vaiheessa Inspecta toimii ilmoitettuna tarkastuslaitoksena sekä toteuttaa rikkomattomia testauksia (NDT) tehtaan koneille ja laitteille. Käytössä ovat muun muassa radiografia- ja ultraäänitestaukset sekä perinteinen magneettijauhetutkimus. Inspectan asiantuntijat testaavat erityisesti mekaanisten komponenttien ja hitsisaumojen laatua putkistoissa ja painelaitteissa. Kun tehdas on toiminnassa, käytönaikaiset testaukset varmistavat tuotannon katkeamattoman toiminnan ja laadukkaat tuotteet.

Työjonot minimiin

Näin ison tehtaan rakentaminen vaatii paljon niin Metsä Groupilta ja Inspectalta kuin urakoitsijoilta ja toimittajilta. "Olemme tehneet Metsä Fibren kanssa puitesopimuksen, jonka myötä palveluitamme voivat käyttää myös Metsä Fibren toimittajat", kertoo Inspectan toimialapäällikkö Markku Virtanen. "Toimimme ilmoitettuna laitoksena painelaitepuolella, ja vastaamme muun muassa putkistojen, kattiloiden ja painesäiliöiden tarkastuksista painelaitedirektiivin mukaisesti."

Virtanen työskentelee kiinteässä yhteistyössä Metsä Fibren organisaation kanssa ja vastaa painelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta. "NDT-tarkastuksia tekee tällä hetkellä työmaalla 10–15 Inspectan asiantuntijaa, vastuuhenkilönä Timo Valkeinen. Valkeinen on ollut aktiivisesti mukana hoitamassa NDT-resursointia ja yhteydenpitoa toimittajiin. Hän on vastannut haasteeseen hyvin ja saanut toimittajien luottamuksen", Virtanen sanoo.

NDT-tarkastuksilla varmistetaan toimituksen vaatimustenmukaisuus ja hitsausten laatu sekä saadaan mahdolliset materiaalivirheet havaittua tarvittavassa laajuudessa. "Metsä Fibrellä on luonnollisesti myös oma laadunvarmistusprosessinsa, mutta toimimme heidän tukenaan ja autamme varmistamaan, että painelaitteet ovat määräysten, viranomaisvaatimusten ja asiakkaan omien vaatimusten mukaiset. Kaiken tavoitteena on käyttötarkoitukseen sopiva, käyttövarma, turvallinen ja vaatimukset täyttävä laitos", sanoo Virtanen.

Tehtaan käynnistäessä tuotannon noin vuoden päästä ajankohtaisiksi käyvät jo ensimmäiset määräaikaistarkastukset rekisteröitäville painelaitteille. Tämän työn valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin, jotta uuden tuotantolaitoksen käynnistyessä kaikki viranomaismääräykset ja vaatimukset on huomioitu ja dokumentoitu oikeaan aikaan.

"Yhteistyö Inspectan kanssa on toiminut erinomaisesti", kertoo projektipalveluista vastaava johtaja Ossi Puromäki Metsä Fibreltä. "Kommunikaatio on sujuvaa, ja mahdolliset pienet ongelmat on saatu ratkottua saman tien. "Olemme käyneet yhdessä läpi käytettäviä menetelmiä sekä sitä, miten testauksen resurssit kohdennetaan parhaiten. Meille on erityisen tärkeää, että testausten työjono saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä, ja tässä on onnistuttu hyvin."

Ennakoivaa varmennusta

Turvallisuuden lisäksi kattavilla tarkastuksilla varmistetaan laitoksen korkea käyntiaste. "Lähtökohtana on, että mahdolliset viat ja puutteet korjataan jo ennen tehtaan käyntiinlähtöä. Kun ongelmat saadaan havaittua ja ratkottua jo rakennusvaiheessa, tehtaan pakolliset seisokit saadaan tulevaisuudessa pidettyä mahdollisimman lyhyinä", Markku Virtanen kertoo.

Tämän mittaluokan hankkeessa myös dokumentaation tärkeys korostuu. "Kyllä siihen on pakko kiinnittää huomiota", Virtanen sanoo. "Jos jotain järjestelmää katsotaan 10 vuoden päästä niin dokumentaation täytyy olla äärimmäisen kattavaa ja selkeää. Kun tehtaalla jatkossa tehdään parannuksia tai korjauksia, pitää olla selkeä kuva siitä, mitä on aikanaan tehty ja miten."

NDT-tarkastusten lisäksi Inspecta on Äänekoskella mukana esimerkiksi sähköasennusten varmennuksissa sekä palo-, sammutin- ja hissitarkastuksissa. Monilla osa-alueilla yhteistyö on alkanut jo suunnitteluvaiheessa.

"Näinhän se kuuluukin tehdä", Markku Virtanen toteaa. "Varmennuksista on eniten hyötyä, kun ne aloitetaan jo ensimmäisten määrittelyjen yhteydessä. Usein työmailla tulee vastaan tilanteita, joissa katsotaan valmista toteutusta ja aletaan miettiä, miten havaitut puutteet saisi korjattua. Kun ongelmat havaitaan jo suunnittelupöydällä, ei tarvitse purkaa mitään jälkikäteen."

Tiivistä yhteistyötä

Mittava projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä toimittajien ja tilaajien kanssa. "Säännöllisesti tulee soiteltua molemmin puolin, missä mennään, onko ongelmia jossain ja tarvitsetko apua", Virtanen sanoo.

Rakennusprojektin haastavuutta lisää se, että työmaa sijaitsee tuotannossa olevien nykyisten laitosten vieressä. Työmaakuljetukset etenevät lähes minuuttiaikataululla, ja esimerkiksi muiden laitosten raaka-ainekasoille ei saa joutua muovia tai muita roskia. Suuremmilta kompastuksilta on kuitenkin vältytty.

"Ulkomaisille laitetoimittajille täytyy välillä selventää kansallista lainsäädäntöä kemikaalipuolella. Monesti luullaan, jos kemikaalisäiliö tai -putkisto on hyväksytty vaikkapa Saksassa, se käy sellaisenaan myös meillä.Näin ei aina ole, varsinkin jos poiketaan Tukesin hyväksymistä standardeista", Virtanen kertoo. "Myös kulunut sateinen kesä aiheutti hieman haasteita, esimerkiksi ulkona oleville painelaitteille ja säiliöille ei voi asianmukaisesti tehdä paine- tai tiiveyskokeita sateella. Tiukka rakennusaikataulu on ollut vaativa niin meille kuin toimittajille. Toiveissa olisi lauha ja vähäluminen talvi."

Tarkastuksia ympäri vuorokauden

Äänekosken projektin toisena päälaitetoimittajana toimii Valmet, joka toimittaa tehtaalle soodakattilan, kuivauslinjan, meesauunin, kuoren kaasutuslaitteet ja automaatiojärjestelmän. "Metsä Fibrellä on korkeat laatuvaatimukset, ja tämän mittaluokan projektissa on todella paljon valvottavaa", kertoo laadunvarmistuspäällikkö Mika Paakkunainen Valmetilta. "Lähtökohtana on varmistaa, että toimituksen laatu täyttää niin sopimuksen, standardien kuin lainsäädännönkin vaatimukset."

Valmetin Äänekosken biotuotetehtaalle toimittama sellukattila on valmistuessaan maailman suurin. 20-kerroksisen tornitalon korkuisen laitoksen painerungon hitsaukset alkavat lähiaikoina, ja töiden yhteydessä tehdään suuri määrä NDT-tarkastuksia röntgentekniikalla. Työmaalle on myös sovittu Level III -tason NDT-asiantuntijan laatukatselmuksista määräajoin. Tällä varmistetaan vaadittu laatutaso ja eliminoidaan mahdollisia poikkeamia.

"Inspectan röntgenkuvat ovat olleet laadukkaita, ja tarkastusprosessi toimii hyvin. Yöllä kuvattu materiaali pystytään käymään läpi heti seuraavana aamuna NDT-asiantuntijan kanssa", sanoo Metsä Fibren Ossi Puromäki.

Laatutoiminnoissa riippumaton kolmas osapuoli on ollut arvokas työmaakumppani. "Inspectalta saa aina sen tuen, jota tarvitsee, mutta sieltä löytyy myös selkärankaa, jota laatuasioissa monesti tarvitaan", Mika Paakkunainen toteaa.

Ylpeyttä laadusta

Historiallisen mittavassa rakennusprojektissa ovat mukana käytännössä kaikki Inspectan teollisuuspalvelut NDT-testauksista sähkö- ja hissitarkastuksiin ja koulutuspalveluihin. "On tämä asettanut vaatimuksia meidänkin projektihallinnollemme", Inspectan Markku Virtanen sanoo. "Ilman kiinteää yhteistyötä tilaajien ja toimittajien kanssa projektin läpivieminen olisi työlästä."

Äänekosken projekti on Inspectan kaikkien aikojen suurin, mutta ei ainutlaatuinen. Yhtiö on ollut aiemmin mukana vastaavanlaisessa kokonaistoimituksessa Uruguayssa. "Meillä on osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa, jolla kielitaito riittää maailmallekin. On ollut hieno nähdä, että pystymme menestyksekkäästi toimittamaan näin isoja kokonaisuuksia ", Virtanen toteaa.

Inspectan ja Metsä Fibren yhteistyö rakennusprojektin suunnitteluvaiheesta asti helpottaa jatkossa merkittävästi tehtaan huoltotöitä ja määräaikaistarkastuksia.

"Kun on koko ajan mukana, säilyy tuntuma siihen, missä mennään. On helpompi ottaa kantaa kysymyksiin ja toimia asiakkaan tukena", sanoo Virtanen, ja kiittelee projektin toimittajia. "Työmaalle halutaan tehdä ensiluokkaista jälkeä, kuten pitääkin. Kehtaa sitten myöhemmin sanoa, että me olimme mukana tässä projektissa."

Historiallisessa rakennusprojektissa ovat mukana kaikki Inspectan teollisuuspalvelut NDT-testauksista sähkö- ja hissitarkastuksiin ja koulutuspalveluihin.

Kainalo / infoboksi:

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella

 • Metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomeen: 1,2 miljardia euroa
 • Koekäyttö ja käynnistys 2017, nimellistuotannossa 2018
 • Selluntuotantokapasiteetti 1,3 milj. tonnia vuodessa
 • Auttaa Suomea saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa
  • Sähkön tuotanto 1 400 GWh/vuosi
  • Kaukolämpöä ja höyryä 7 000 GWh/vuosi
  • Puuenergiaa 1 200 GWh/vuosi
 • Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tulee olemaan maailman suurin valkaistun havusellun tuottaja
 • Biotuotekonseptina tehtaan sivuvirtojen hyödyntäminen sataprosenttisesti
   • Uusia biopolttoaineita kuoresta ja metsähakkeesta
   • Tuotekaasua kuoresta ja lietteestä tehtaan polttoaineeksi
   • Rikkihappoa ja metanolia hajukaasuista tehtaan omaan käyttöön
   • Uusia biotuotteita ligniinistä
   • Biokaasua lietteestä liikenteen polttoaineeksi
   • Lannoitetta ja maanrakennusmateriaalia tuhkasta
   • Uusia tekstiilikuituja ja biokomposiitteja sellusta

  Alkuperäinen teksti julkaistu iQ 2/16- lehdessä. Teksti: Thomas Freundlich, kuva: Metsä Fibre.