22 maaliskuuta 2021

Täysin uusi käyttöliittymä nostaa turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan tuen uudelle tasolle

Kiwa_impact_uusi_kayttoliittyma_turvallisuus_ymparisto_laatutoiminta

Tarjoamme asiakkaillemme turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan hallintaan sekä kehittämiseen Kiwa Impact -nimistä järjestelmäratkaisua (entinen InstaAudit). Ratkaisumme kulmakivinä ovat helppokäyttöisyys, muokattavuus ja älykkyys, joita tukemaan teimme vuonna 2020 15 tuotantojulkistusta. Merkittävänä harppauksena kehityksessä olemme julkaisseet maanantaina 8.3.2021 Impact -järjestelmään täysin uuden käyttöliittymän, jonka kautta haluamme nostaa käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle.

Uudistuksen tavoitteena on ohjata käyttäjää oikeisiin toimenpiteisiin, jotta käyttäminen on helppoa, selkeää sekä nopeaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty etusivun toiminnallisuuksiin, havaintojen ja ilmoitusten käsittelyyn sekä tutkintaan ja palautteen antamisen helppouteen. Nämä yhdistettynä jo aikaisemmin hiottuun mobiililaitteilla havainnointiin tekevät kokonaisuudesta erittäin tehokkaan työkalun.

Jokainen järjestelmäratkaisu on juuri niin hyvä kuin sen sisältämä data. Jotta turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan tueksi tarkoitettu järjestelmä auttaa aidosti kehittämään toimintaa, tulee sen olla helppokäyttöinen ja työtä tukeva siellä missä aktiviteetteja eniten tapahtuu eli kentällä, kuvailee Impact -liiketoiminnan vetäjä Erkki Mäkelä ratkaisua.

Meidän ratkaisussamme on keskitytty erityisesti siihen, että asiakas voi itse muokata ja luoda juuri toimintaansa soveltuvat työkalut sekä käsittelyprosessit, tieto on helppo raportoida suoraan kentältä hyödyntäen mobiililaitteita, ilmoitusten ja havaintojen käsittely sekä jatkotoimenpiteiden vastuuttaminen ovat selkeitä ja kokonaisuutta pystyy seuraamaan. Käsittelyvaiheessa olemme halunneet panostaa myös palautteen antamisen helppouteen, sillä tämä luo positiivisen kierteen, jatkaa Mäkelä.

 

Kiwa_Impact_prosessi_kuvilla

Merkittävän kehitysaskeleen yhteydessä myös aikaisemmin InstaAuditina tunnetun järjestelmän nimi muuttui ja se tunnetaan jatkossa nimellä Impact.

Impact valittiin nimeksi, koska se kuvaa haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä vaikutuksia toimintaansa. Lisäksi Impact –nimen kirjaimet kuvaavat niitä toimenpiteitä, jotka ovat tärkeä osa laadukasta turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaa: Improve, Manage, Prevent, Act (Kehitä, Hallitse, Ennakoi, Toimi), kuvailee nimen Erkki Mäkelä nimen taustoja.

Mikäli haluatte keskustella Impactin tuomista mahdollisuuksista juuri teidän toiminnassanne tai testata järjestelmää voitte olla suoraan meihin yhteydessä joko puhelimitse Mikko Nordlund, +358 839 9942 tai tällä yhteydenottolomakkeella.

Lisäksi löydät lisätietoa myös uudistuneilta tuotteen kotisivuilta: https://www.kiwaimpact.com.

 

Erkki Mäkelä

liiketoimintapäällikkö

Kiwa Inspecta

+358 40 527 7891

erkki.makela@kiwa.com