14 maaliskuuta 2024

Tehoa integroitujen johtamisjärjestelmien rakentamiseen: Kiwa Comply™ yhdistää laadun- ja ympäristönhallintastandardit

Kiwa Comply™ on Kiwa Impact Oy:n tarjoama pilvipalveluratkaisu eri ISO-standardien vaatimukset täyttävän johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon. Kiwa Complyn avulla on mahdollista helpommin ymmärtää standardien vaatimukset ja yhdistää ne yrityksen omiin prosesseihin, tietojärjestelmiin ja dokumentaatioon.

Kiwa Comply sisältää ISO 9001 -laadunhallintastandardin lisäksi ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset ja uutena toiminnallisuutena ottaa huomioon hallintajärjestelmien yhteisten vaatimusten tunnistamisesta saatavat hyödyt.

 

Tuet ISO 9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmien rakentamiselle

Kiwa Complyn ensimmäinen, huhtikuussa 2023 julkaistu versio tuki johtamisjärjestelmän rakentamista ISO 9001 -laadunhallintastandardin vaatimusten mukaiseksi. Joulukuussa 2023 julkaistiin ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset, mitkä Kiwa Comply tulkkaa ymmärrettävästi ns. kansankielelle. Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen löytyy dokumenttipohjia sekä myös konsultoivaa apua.


Uutuutena johtamisjärjestelmien yhdistäminen

Kiwa Complyn uusi versio 2.0 sisältää merkittävänä uutena toiminnallisuutena hallintajärjestelmien yhteisten vaatimusten tunnistamisen ja hyödyntämisen. Uusi ratkaisu helpottaa ja tehostaa integroidun johtamisjärjestelmän rakentamista, kun useamman standardin kesken yhtenevät vaatimukset ovat helposti nähtävissä ja niihin voidaan vastata samoilla ratkaisuilla. Esimerkiksi yhteinen riskienhallintaprosessi voidaan suoraan linkittää kyseisiin vaatimuksiin.

On ollut hienoa päästä kehittämään tuotettamme edelleen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja suoraan asiakastarpeisiin vastaten. Kuuntelemme herkällä korvalla eri sidosryhmiämme ja haluamme tukea organisaatioita heidän valitsemillaan johtamisensa ja toiminnan rakenteiden kehittämissuunnilla”, sanoo tuoteomistaja Jyrki Lahnalahti.

Tulevaisuudessa ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden ja ISO 50001 -energianhallintajärjestelmien vaatimukset

Jatkossa palvelu tukee myös muita johtamisen näkökulmia, kun Kiwa Comply laajenee vuoden 2024 aikana sisältämään sekä ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardin, että ISO 50001 -energianhallintajärjestelmien vaatimukset. Näiden ohella Kiwa Complya kehitetään edelleen kattavampaan johtamisjärjestelmien hallintaan myös muiden ISO-standardien vaatimusten ja toiminnallisuustarpeiden pohjalta.

Kiwa Complyn kaltainen ratkaisu helpottaa yrityksiä rakentamaan johtamisjärjestelmän, joka kattaa kaikki standardien vaatimukset. Konsultointityössä tai vaikkapa ulkoisten auditointien yhteydessä on helppo todentaa, että kaikki oleelliset vaatimukset täyttyvät ja standardien edellyttämä jatkuva parantaminen toteutuu. Omaa työtänikin Kiwa Comply helpottaa huomattavasti”, kommentoi johdon konsulttina toimiva Tiia Tuomi.

Lue lisää ja varaa ilmainen Kiwa Comply -esittely


Lisätietoja:

 

Jyrki Lahnalahti
tuoteomistaja, Kiwa Comply™
jyrki.lahnalahti@kiwa.com


Laura Lindholm
liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kiwa Comply™
laura.lindholm@kiwa.com

 

 

Kiwa Comply™ on testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys Kiwan kehittämä vaatimustenhallinnan ohjelmisto johtamisjärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon. Kiwa Comply auttaa saavuttamaan yritykseen kohdistuvat vaatimukset nopeammin ja liiketoiminnan arjen kannalta tehokkaassa järjestyksessä.

Palvelu yhdistää ja käyttää hyödyksi jo olemassa olevia yrityksen omia tietovarantoja, jolloin pystytään tehostamaan toimintaa sekä poistamaan päällekkäisiä toimintoja. Lue lisää https://kiwacomply.com/