25 tammikuuta 2024

Tehoa ympäristöjohtamiseen: Kiwa Comply™ avaa selkokielelle ympäristönhallintastandardit

imagep443g.png

 

Digitaalinen vaatimustenhallintajärjestelmä Kiwa Comply avaa ISO 9001 -laadunhallintastandardin lisäksi nyt myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset kansankielelle. 

Kiwa Comply™ on Kiwan tytäryhtiö Kiwa Impact Oy:n lanseeraama vaatimustenhallintaratkaisu eri ISO-standardien vaatimukset täyttävän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Kiwa Complyn avulla on mahdollista helpommin ymmärtää standardien vaatimukset ja yhdistää ne yrityksen omiin prosesseihin, tietojärjestelmiin ja dokumentaatioon.  

Kiwa Comply auttaa saavuttamaan yritykseen kohdistuvat vaatimukset nopeammin ja järkevässä, liiketoiminnan arjen kannalta tehokkaassa järjestyksessä. Palvelu yhdistää ja käyttää hyödyksi jo olemassa olevia yrityksen omia tietovarantoja, jolloin pystytään tehostamaan toimintaa sekä poistamaan päällekkäisiä toimintoja.   

ISO 9001 -laadunhallintastandardin jälkeen ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset

Kiwa Complyn ensimmäinen, huhtikuussa 2023 julkaistu versio tuki johtamisjärjestelmän rakentamista ISO 9001 -laadunhallintastandardin vaatimusten mukaiseksi. Nyt käytössä oleva versio sisältää myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset ja tulkkaa nämäkin ymmärrettävästi ns. kansankielelle. Myös ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen löytyy dokumenttipohjia sekä ihan konsultoivaa apua. 

ISO 14001 on heti ISO 9001 jälkeen sekä Suomessa että kansainvälisesti suosituin ja yleisin vaatimusstandardi, jota organisaatiot johtamisessaan hyödyntävät. Nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota ympäristöasioiden huomioimiseen liiketoiminnassa, joten ISO 14001:n suosio on nousussa.  

Monet isot tilaajat eri teollisuuden ja julkishallinnon aloilla ovat alkaneet vaatia toimitusketjultaan ISO 14001-mukaista ympäristöjärjestelmää ja tätä on kysytty myös meiltä paljon. Vastuullisuusaspektien nostaessa suosiotaan, oli ISO 14001 hyvin luonnollinen laajennus ISO 9001 rinnalle. Ja kun vaatimuksistakin suurin osa on näissä standardeissa samat, tukevat ne myös hyvin toisiaan”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Laura Lindholm.

Seuraavaksi yhdistetään ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden ja ISO 50001 -energiahallintajärjestelmien vaatimukset

Jatkossa palvelu tulee tukemaan myös muita johtamisen näkökulmia. Vuoden 2024 aikana Kiwa Comply laajenee kattamaan sekä ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardin, että ISO 50001 -energiahallintajärjestelmien vaatimukset. Näiden ohella Kiwa Complya kehitetään edelleen kattavampaan johtamisjärjestelmien hallintaan myös muiden ISO-standardien vaatimusten ja toiminnallisuustarpeiden pohjalta. 

On ollut hienoa päästä kehittämään tuotettamme edelleen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja suoraan asiakastarpeisiin vastaten. Kuuntelemme herkällä korvalla eri sidosryhmiämme ja haluamme tukea organisaatioita heidän valitsemillaan johtamisensa suunnilla”, sanoo tuoteomistaja Jyrki Lahnalahti.   

 

Tutustu Kiwa Complyyn!

 

Lisätietoja:  

Jyrki Lahnalahti 

tuoteomistaja, Kiwa Comply™ 
puh. 0400 571 892

Laura Lindholm
liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kiwa Comply™ 
puh. 050 596 5870