17 maaliskuuta 2020

Toimintamme koronavirustilanteessa

Asiakkaidemme, oman henkilöstömme ja koko yhteiskunnan hyvinvointi sekä palvelukykymme varmistaminen ovat Kiwa Inspectalle erittäin tärkeitä ja huolehdimme niistä kaikin keinoin. Olemme varautuneet koronaviruksen leviämisen aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen monin tavoin, seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia ohjeita ja päivitämme toimintatapojamme niiden mukaan tarvittaessa päivittäin.


Asiakaspalvelumme

Palvelemme asiakkaitamme turvallisuudesta tinkimättä mahdollisimman normaalisti, noudattamalla tavanomaista suurempaa varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa, sekä käyttämällä tarvittavia suojaimia.

Huomioimme tilannetta esimerkiksi seuraavasti:

  • Jätämme kättelyt väliin ja huolehdimme käsihygieniasta tarkasti.
  • Tutkimustehtävissä noudatamme erityistä varovaisuutta. Emme esimerkiksi mene huoneistoihin, joiden mahdollisesti paikalla olevat asukkaat ovat sairaita tai yli 70-vuotiaita.
  • Huomioimme kaikki asiakaskohtaisesti annetut ohjeistukset.
  • Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa myös etäyhteyksien avulla. Voimme järjestää esimerkiksi sovittuja kokouksia, koulutuksia ja arviointeja etäyhteyksin.

Ensisijainen tavoitteemme on asiakkaan toiminnan turvallisuus, käytettävyys ja kannattavuus. Varmistamme, että tilat, laitteet, projektit ja prosessit täyttävät kaikki laki-, laatu-, turvallisuus tai ympäristövaatimukset. Työskentelemme tänäkin päivänä yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstömme

Viruksen leviämisen vähentämiseksi olemme ohjeistaneet henkilöstöämme välttämään tarpeettomia kontakteja ja kannustamme etäkokouspalveluihin ja etätyöskentelyyn aina, kun se on mahdollista. Ulkomaan matkojen jälkeen noudatamme viranomaisten suosittamaa 14 päivän karanteenia. Lievienkin sairastumisoireiden ilmetessä jäämme kotiin.

Poikkeustilanteet

Mahdolliset poissaolot hoidamme normaalien sijaisjärjestelyjen mukaisesti. Mikäli koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätään uusia toimenpiteitä, noudatamme niitä. Viestimme poikkeusjärjestelyistä asiakas- ja kohdekohtaisesti.

Tilanteen johtaminen

Kiwa Inspecta Suomen johtoryhmän tavoitteena on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuus. Johtoryhmä seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä sekä ohjeistuksia, ja päättää henkilöstömme paikallisesta ohjeistuksesta sekä menettelytavoista.

Toivomme, että saamme hyvällä yhteistyöllä sovittua tarvittavista poikkeusjärjestelyistä, jotta tehtävämme yhteiskunnan turvallisuuden lisäämiseksi sekä asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuuden varmistamiseksi onnistuvat.

Corona-virus.jpg