15 elokuuta 2018

Työsuojelupäällikkö ei tule ikinä valmiiksi

Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus

Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus on Kiwa Inspectan ja Työsuojelupäälliköt ry:n yhteistyössä järjestämä työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus. Koulutus on tarkoitettu vähintään perustiedot omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään, saada uusia ajatuksia ja oppia niin asiantuntijoilta kuin kollegoilta muista yrityksistä. Koulutuksesta haetaan työsuojelupäälliköt ry:n kautta pätevöitymisluokka a, b tai c, työkokemuksen ja koulutustaustan mukaan. Kurssi koostuu kolmen kuukauden jaksolle sijoittuvasta viidestä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävästä, välitehtävästä ja lopputyöstä. Kurssin luennoitsijajoukko koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka tuovat monipuolista näkökulmaa turvallisuusjohtamiseen. Edellinen pätevöitymiskoulutus järjestettiin Tampereella keväällä 2018.

Koulutuksesta kollegoiden tukea ja kosolti vinkkejä

Pätevöitymiskoulutuksesta löydän Heta Rohilan, joka on aloittanut työnsä TVO-konsernin työsuojelupäällikkönä keväällä 2018. Edelliset työtehtävät olivat vieneet Hetan muiden yritysturvallisuuden osa-alueiden pariin, joten koulutus tarjosi nyt erinomaisen mahdollisuuden tarkastella turvallisuutta taas työturvallisuuden ja työsuojelun näkökulmasta. Koulutuksen aikana hän pääsi tutustumaan myös uuden ISO 45001-standardin vaatimuksiin, joka antaa hyviä ja ajankohtaisia työkaluja arkityöhön.

– TVO-konsernissa ollaan yhdistämässä TVO:n (Teollisuuden Voima Oyj) ja Posivan turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja siihen työhön kuuluu myös siirtyminen uuden standardin mukaiseen sertifikaattiin, kertoo Rohila.

Standardivaihdoksen tai sen aiheuttaman aikataulupaineen hän kokee normaalina toimialan vaatimuksena, joten velvollisuuden sijasta Rohila ja koko TVO:n työturvallisuusorganisaatio kokevat asian positiivisena kehittymisen ja edelleen parantamisen paikkana.

TVO:n työsuojelupäällikkö Heta Rohila vie oppia aktiivisesti käytäntöön omassa organisaatiossaan.

Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus on viisipäiväinen koulutus, joka jakaantuu 1-2 päiväisiin koulutusrupeamiin sekä opinnäytetehtävään, joka käydään yhdessä läpi koulutuksen osallistujien kesken. TVO:n Heta Rohila pitää erinomaisena asiana sitä, että koulutus käy läpi käytäntöjä ja toimintatapoja hyvin käytännönläheisellä tavalla. Oleellinen osa koulutusta on keskustelu ja case-esimerkit, jotka antavat paljon pohdittavaa omaan työhön.

Myös Hartwallin turvallisuuspäällikkö Miikka Siviranta pitää käytännönläheisyyttä koulutuksen vahvuutena.

– Turvallisuustyötä tehdään hyvin käytännönläheisesti eli kollegojen vinkit ja tutustuminen muiden turvallisuustekemiseen antavat hyviä työkaluja, Siviranta kertoo tyytyväisenä myös siihen, että koulutus on myös verkostoitumista ja uusiin kollegoihin tutustumista. – Se antaa mahdollisuuden peilata omia kokemuksia ja ajatuksia muiden kokemuksiin.

Siviranta on toiminut turvallisuuspäällikkönä pian vuoden päivät, jona aikana hän on saanut kokea vahvan tuen yrityksen johdolta. Johdon kannustamana Siviranta haluaa jatkaa jatkuvaa kouluttautumista ja alan käytäntöjen aktiivista seuraamista.

Uusia ajatuksia myös työturvallisuuskonkareille

Rakennusliike Laptin työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen on toiminut työturvallisuuden parissa jo 11 vuotta. Hänelle koulutus ei tuo sinänsä mitään uutta ja mullistavaa, mutta mukavan määrän tiedonmuruja uusista turvallisuuden käytännöistä ja standardeista eri aloilla. Moilanen on tyytyväinen siihen, että työturvallisuuden saralla ei haluta verhoutua liikesalaisuuksien tai tiedon pimittämisen salamyhkäisyyteen, vaan tietoa, vinkkejä ja ajatuksia vaihdetaan avoimesti yli yritys- ja toimialarajojen. Alalla ymmärretään, että turvallisuustyötä tehdään yhdessä ja joka ikisellä turvallisuusasiantuntijalla on sama tavoite - saada henkilöstö terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

Vaikka Laptin työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilasella on repussaan jo yli vuosikymmenen kokemus, antoi koulutus hyviä ajatuksia ja kosolti tietoa.

– Korkealla turvallisuustasolla luodaan myös työpaikkaa, jossa viihdytään, jatkaa Moilanen. – Silloin se on kilpailuetu siinä, että meille saadaan alan paras työporukka ja parhaat osaajat.

Kiwa Inspectan asiantuntija ja HSEQ-tuotepäällikkö Sini Ahlgren toimii kouluttajana sekä ajatusten haastajana

Kiwa Inspectan tuotepäällikkö ja kouluttaja Sini Ahlgren ei toimi vain tiedon ammentajana tai luennoitsijana vaan keskustelun ylläpitäjänä, sparraajana ja ajatusten haastajana. Koulutuksen aikana osallistujat ovat hitsautuneet tiiviiksi ryhmäksi, joilla on silminnähtävä halu kehittyä omassa turvallisuus-, työsuojelu- tai työturvallisuuspäällikön toimessaan. On hienoa nähdä, että suomalaisissa yrityksissä työskentelee asiaansa paneutuneita ja kehittymishaluisia työturvallisuuden ammattilaisia.

Keväällä järjestetyn kurssin osallistujat hitsautuivat tiiviiksi ryhmäksi kurssin edetessä.

Seuraava työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus alkaa Vantaalla lokakuussa. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu täällä.