7 helmikuuta 2018

Työsuojelupäälliköt ry:n uudistunut pätevöintikoulutus pitää osallistujat hereillä – eikä pelkästään kuvainnollisesti

Työsuojelupäälliköt ry on kehittänyt jäsenilleen sopivia koulutuksia jo vuodesta 1972 lähtien. Peruskoulutuksen lisäksi kurssirepertuaariin lisättiin vuonna 2012 perusosaamista täydentävä ja syventävä Työsuojelupäällikköiden ja -asiantuntijoiden pätevyyskoulutus. Vuonna 2018 uudistettu koulutusohjelma tähtää herättelevämpään opetusmetodiin, uuden vastaavan järjestäjätahon sparraavalla otteella.

Työsuojelupäälliköillä on muuttuvassa yhteiskunnassa entistä enemmän suojeltavaa: vuoteen 2020 mennessä työssäoloaika esimerkiksi pitenee kolmella vuodella ja yhteiskunnalliset muutokset niin teknologisen kehityksen kuin aivotyön osalta saattavat kuormittaa työntekijöiden arkea. Työsuojelupäälliköt ry seuraa aikaansa, sillä nyt jos koskaan, on oltava valppaana.

- Perinteinen luentomainen kurssimuoto on toki toimiva mutta haluamme tarjota jotain uutta ja varmistaa, että tärkeiden asioiden äärellä ei nuokuta, kertoo Työsuojelupäälliköiden hallituksen varapuheenjohtaja ja Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

- Työsuojelupäälliköt ry kehitti yhdessä Kiwa Inspectan kanssa interaktiivisemmin teemoja käsittelevän koulutuksen, jossa sparraava ote ja keskustelu ovat oppimisen keskiössä. Kurssisisältö ja ohjelma tukevat verkostoitumista ja toiselta oppimista.

Koulutuspäivät 24.4. – 15.6.2018
1) Turvallisuusjohtaminen
2) Työsuojelusäädösten merkitys ja onnettomuuksiin varautuminen
3) Riskien ja työkyvyn hallinta
4) Opinnäytetöiden esittely ja Kiwa Inspecta vapaaehtoinen osio
5) Turvallisuuskulttuuri

Mukana monipuolinen luennoitsijajoukko


Kolmen kuukauden jaksolla toteutetaan viisi lähiopetuspäivää Tampereella, sekä oppimista tukevia ennakkotehtävä, välitehtävä ja lopputyö. Kurssin luennoitsijajoukko koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka tuovat monipuolista näkökulmaa turvallisuusjohtamiseen.

- Oppimisen lisäksi kohtaaminen eri organisaatioista tulevien kollegojen kanssa on monille äärimmäisen antoisaa. Osallistujat pääsevät keskustelemaan omista haasteistaan sekä onnistumisistaan, verkostoitumaan muiden työsuojelupäälliköiden kanssa, selittää Sini Ahlgren, HSEQ-tuotepäällikkö ja koulutuksen vetäjä Kiwa Inspectasta. 

Kurssi mahdollistaa kansainvälisen pätevöitymisen

Työsuojelupäälliköt ry valitsi kouluttajakumppanikseen Kiwa Inspectan (ent.Inspecta), joka tunnetaan yritysmaailman turvallisuusasioissa monipuolista kokemusta keränneenä valtakunnallisena toimijana.

- Kiwa Inspecta oli aktiivinen ja halukas uudistamaan koulutussisältöä kanssamme ja laaja koulutusvalikoima nähtiin muun ohella hyväksi lisäarvoksi, Leinoa kertoo.

Kyseisen koulutuksen lisäksi Kiwa Inspectalla on omassa kurssivalikoimassaan aiheeseen liittyen mm. työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden ISO 45001-standardin koulutusta ja koneturvallisuuskoulutuksia.

Työsuojelupäälliköt ry pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen tukee, riittävän työkokemuksen lisäksi eurooppalaisen European Occupational Safety and Health Manager -pätevyyssertifikaatin hakemista. Kurssin suorittaneet voivat hakea suoraan eurooppalaista pätevyyttä, sillä kurssisisältö on ennakkoon hyväksytetty sertifikaatteja myöntävässä IFE Institut für Ergonomiessa.

-Tärkein syy syventää osaamistaan työturvallisuudessa ovat maailman muutokset. Työelämä on ja sen painopisteet ovat murroksessa. Tehokkaaseen työskentelyyn on usein tarjolla monia näkökulmia. Ratkaisut ja toimintatavat, joilla asioita hoidetaan, on hyvä kyseenalaistaa aika ajoin. Tämän kautta voidaan hakea laadullista ulottuvuutta oman tekemisen arviointiin ja omaan tapaan toimia, pohtii Leinoa.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS 2018 on Työsuojelupäälliköt ry:n jäsenyydestä riippumaton, kaikille työsuojelupäälliköille ja -asiantuntijoille avoin koulutus. Tarkempi kurssisisältö, aikataulu ja ilmoittautumislomake löytyvät Kiwa Inspectan sivuilta.

Teksti: Karin Metsäpelto