20 lokakuuta 2020

Covid-19 kiihdyttää uusien teknologioiden läpimurtoa koulutuskentällä

Digitalisaatio on koronan myötä kiihtynyt entisestään ja se on ollut havaittavissa myös kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Yhä suurempi osa koulutuksista on siirtynyt verkkoon toteutettavaksi. Suomen asiakaskäyttäytyminen on muuttunut monia muita maita hitaammin, mutta nyt Kiwa Inspecta on vienyt uudet teknologiat pätevyyskoulutuksissa aivan uudelle tasolle. Kyseessä ei ole ainoastaan työntekijöiden etäkouluttaminen, vaan merkittävä oivallus siitä, kuinka toimintaa voidaan tehostaa uuden teknologian avulla. Kiwa Inspectan luomat verkkokoulutukset ja Kiwa Virtual Training Centerit muodostavat korona-aikana ja tulevaisuudessa yrityksille vaihtoehtoisen kustannustehokkaan ja turvallisen tavan kouluttaa henkilöstöä.

Mitä koulutuksen digitalisaatio tarkoittaa?

Kiwa Inspecta on luonut uuden digitaalisiin innovaatioihin perustuvan koulutuskokonaisuuden. Palveluun sisältyy etäopiskelu verkkoympäristössä, harjoittelu ja testit virtuaalimaailmassa, koulutuksen etämonitorointi, kansainvälinen osaamisenhallintarekisteri ja opiskelijan mobiilipätevyys. Kiwa Inspectan digitaalisuuteen perustuva innovaatio tulee disruptoimaan pätevyyskoulutusten tarjontaa kansainvälisesti. Uusi kokonaisuus tarjoaa yksilölle valinnanvapautta ja tasalaatuista koulutusta. Palvelu huomioi koulutettavan ominaisuudet yksilöllisesti.

Yrityksen näkökulmasta uusi halvempi ja tehokkaampi palvelu tarjoaa toiminnan erityispiirteisiin yksilöityä, tasalaatuista sisältöä ja se jättää työntekijöille enemmän aikaa varsinaiseen ansiotyöhön. Koulutuksen digitaalisuus vapauttaa yrityksen henkilö- ja toimitilaresursseja ja säästää siten myös ympäristöä.

Mikäli uutta palvelua arvioidaan yhteiskunnan näkökulmasta, niin kehitys vähentää ihmisten liikkumista ja tarvittavien resurssien määrää. Uusi nopeampi ja halvempi malli tehostaa kouluttamista ja luo samalla positiivisia ympäristövaikutuksia. Kaiken kaikkiaan se uudistaa ja yhdenmukaistaa pätevöitymiseen liittyviä käytänteitä Euroopassa.

Mikä on Kiwa Virtual Training Center?

Kiwa Virtual Training Center on fyysinen tila, jossa harjoittelija pääsee tietokonesimulaation avulla luotuun keinotekoiseen ympäristöön. Kyseessä on pidemmän aikavälin kehityksen tulos ja osoittaa kuinka Kiwa Inspectalla on jo ennen korona-aikaa tunnistettu tarve edistyneemmille ratkaisuille, kun palveluiden markkinat globalisoituvat. Uskomme, että digitalisaatio edustaa samalaista talouden murrosta, kuin teollinen vallankumous aikanaan ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevien sukupolvien aikana. Palveluista tulee paikasta riippumattomia ja niiden tuottavuus kasvaa samalla, kun uudet teknologiat vauhdittavat uusien innovaatioiden syntyä entisestään. 

Kiwa Virtual Training Centereiden kautta voidaan tulevaisuudessa suorittaa useita erityyppisiä sertifioituja pätevyyksiä. Jo nyt on mahdollista harjoitella esimerkiksi hätäensiapua ja elvyttämistä todentuntuisissa olosuhteissa tai tehdä tulityöharjoituksia ja sammuttaa tulipaloja erilaisissa toimintaympäristöissä. Harjoittelija voidaan sijoittaa nosturin hyttiin rakennustyömaalle siirtämään tarvikkeita paikasta A paikkaan B tai esimerkiksi teollisuushalliin ajamaan trukilla ja siirtämään kuormalavoja. Digitaalisuus mahdollistaa harjoitteiden räätälöinnin yrityksen tarpeisiin, esimerkiksi varioimalla sammutettavia kohteita yrityksen oman toimintaympäristön mukaiseksi. Oppijan näkökulmasta harjoittelu omassa ympäristössä sitouttaa oppijaa paremmin.

Ensimmäiset Kiwa Virtual Training Centerit ovat avautuneet Helsinkiin ja Turkuun ja niitä avataan jatkossa tasaisella vauhdilla eripuolille Suomea.

Haluaisitko kuulla lisää uudesta tehokkaammasta tavasta huolehtia henkilöstön pätevyyskoulutuksista?

Lisätietoja:
Jani Pihl
Toimitusjohtaja
+358 44 2846 759
jani.pihl@kiwa.com