30 joulukuuta 2016

Uusi hissiturvallisuuslaki voimaan 1.1.2017

Eduskunta on hyväksynyt uudet sähkö- ja hissiturvallisuuslait, joka tarkoittaa, että uudistunut lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Lainsäädännön muutos juontaa Euroopan Unionin pienjännite- ja hissidirektiivien sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin muutoksiin. Samalla erotettiin hissiturvallisuuslaki omaksi laikseen. Aikaisemmin hissiturvallisuusasiat oli sisällytetty sähköturvallisuuslakiin.

Hissien tarkastusvälit muuttuvat

Hissiturvallisuuslain voimaantulo helpotta hissin haltijaa, sillä jatkossa hissejä koskevat asiat löytyvät selkeästi yhden lain alta. Samoin hyvä asia on se, että eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet on koottu samaan paikkaan.

Lain mukanaan tuoma merkittävä muutos koskee hissien määräaikaistarkastuksia. Aikaisemmin uusi hissi tuli tarkastaa ensimmäisen kerran neljän käyttövuoden jälkeen, mutta jatkossa ensimmäinen tarkastus tehdään jo kahden vuoden kuluessa käyttöönotosta. Hyvä uutinen kaikille hissin omistajille siis on, että jatkossa määräaikaistarkastus tehdään ensimmäisen kerran jo hissin takuuaikana. Tämän jälkeen hissille tehdään määräaikaistarkastus kahden vuoden välein.

Kevythisseille, liukuportaille ja liukukäytäville tehdään varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta, jonka jälkeen niille tehdään määräaikaistarkastukset kahden vuoden välein.

Hissin merkittävän muutostyön tarkastamiseen ei uusi laki tuo muutoksia. Liukuportaiden, liukukäytävien ja kevythissien osalta lakia tarkennettiin ja merkittävän muutostyön tarkastus kirjattiin koskemaan myös em. laitteita.

Laki sisältää myös määräykset nosto-ovien tarkastuksista

Uusi hissiturvallisuuslaki pitää sisällään myös sähkökäyttöiset nosto-ovet, joiden varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin tulee muutoksia. Sähkökäyttöisille nosto-oville, joiden nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä ja jotka eivät ole yksityiskäytössä, tulee jatkossa tehdä ensimmäinen varmennustarkastus kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Ennen varmennustarkastuksen määräaika oli 12 kuukautta. Myös nosto-ovien määräaikaistarkastusten aikavälit yhdenmukaistuvat eli jatkossa kaikki sähkökäyttöiset nosto-ovet, joiden nosto-korkeus on yli 2,9 metriä, tulee tarkastaa neljän vuoden välein. Ennen tarkastusvälit olivat oven koosta riippuen kolme tai viisi vuotta.

Hissiturvallisuuslaki antaa tarkastajalle oikeuden poistaa hissi käytöstä irrottamalla se sähköverkosta, mikäli hän havaitsee tarkastuksessa hissin käytöstä aiheutuvan välittömän vaaran eikä hän tavoita hissin haltijaa.

Inspecta tiedottaa lain muutoksista ja sen vaikutuksista asiakkaitaan normaalissa yhteydenpidossaan.

Lisätietoja: Tuotepäällikkö Olli Vitikka, Inspecta, p. 050 4330 366