15 kesäkuuta 2018

Uusyrityskeskusten neuvonnalla laatutakuu – Kiwa Inspecta luovutti ISO 9001 -laatusertifikaatin

Uusyrityskeskusten yritysneuvonnalle on myönnetty uusien laatuvaatimusten mukainen sertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että uusyritysneuvonnan kautta perustetut yritykset ovat keskimääräistä kestävämpiä ja kannattavampia. Laatusertifioitu ja maksuton yritysneuvonta, jota on tarjolla uusyrityskeskuksissa ympäri Suomen, pitäisi nähdä erinomaisena mahdollisuutena tulevien alueellisten yrityspalvelujen valmistelussa.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Suomen uusyrityskeskuksille uuden ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifikaatin. Uusyrityskeskuksilla on ollut käytössä sertifioitu laatujärjestelmä 2000-luvun alusta lähtien ja järjestelmää on pidetty ajan tasalla koko tämä aika. Uuden sertifikaatin myöntämistä edelsi laatukäsikirjan uusiminen sekä poikkeuksellisen laaja auditointikierros uusyrityskeskuksissa.


Uusyrityskeskuksen kautta perustetut yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin

Uusyrityskeskusverkoston laatuvaatimukset edellyttävät muun muassa sitä, että uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia. Myös asiantuntija-tapaamisille, asiakastyytyväisyydelle ja kustannustehokkuudelle on asetettu kriteerit.

Keskeinen osa uusyrityskeskusten neuvontaprosessia on se, että yritysneuvojien lisäksi elinkeinoelämä on vahvasti mukana neuvonnassa. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ohjaavat yrittäjyyttä suunnittelevat asiakkaat eri alojen asiantuntijoiden luokse. Uusyrityskeskusten toimintamallissa siis myös toimivat yrittäjät auttavat maksutta uusia yrittäjiä.

Alkava yrittäjä voi luottaa siihen, että hänen yritysideansa ja siihen liittyvät menestymisen edellytykset arvioidaan huolellisesti neuvontaprosessin aikana. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja eri alojen asiantuntijat auttavat tarvittavien laskelmien ja suunnitelmien laatimisessa. Epäonnistumiset pyritään karsimaan jo ennen yrityksen perustamista.

Esimerkiksi rahoittajien kannattaa edellyttää yrittäjältä uusyrityskeskuksen neuvontaprosessin läpikäyntiä, koska on tutkittua näyttöä, että uusyrityskeskuksen neuvonnan kautta perustetut yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin.

Laadukas toimintamalli kannattaa hyödyntää

Laatuvaatimukset edellyttävät, että uusyrityskeskusten asiakastyytyväisyys on 4,0 asteikolla 1-5. Viimeisimmät asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että asiakastyytyväisyys on tasolla 4,6. Uusyrityskeskusten asiakkaat ovat siis olleet hyvin tyytyväisiä saamiinsa neuvoihin tehdessään yhtä elämänsä tärkeimmistä päätöksistä – riippumatta siitä, ovatko päättäneet lopulta perustaa yrityksen vai luopua ideasta.

− Uusyrityskeskusten toiminta on ainutlaatuista, sillä millään toisella verkostolla Suomessa ei ole laatusertifioitua mallia yrityksen perustamisneuvontaan. Toiminnan laadukkuus konkretisoituu hyvin yritysten eloonjäämisprosenteissa ja asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksissa, kertoo Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Törmänen.

Uusyrityskeskuksilla on valmis verkosto ja testattu toimintamalli, joka on paitsi laadukas myös poikkeuksellisen kustannustehokas elinkeinoelämältä tulevan tuen ansiosta. Maakuntamallin valmistelijoiden kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus, koska se tuo mukanaan elinkeinoelämän osaamisen ja sitoutumisen yrityspalveluiden kehittämiseen.

− Uuden yritystoiminnan synnyttäminen on tehokas tapa ylläpitää alueiden elinvoimaa. Toivon, että uusyrityskeskukset voivat hoitaa myös tulevaisuudessa yrittäjiksi aikovien ja alkavien yrittäjien neuvonnan omalla alueellaan, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Lisätietoja:

Suomen Uusyrityskeskukset ry, Jari Jokilampi, toimitusjohtaja
p. 0500 731 445
jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi

Kiwa Inspecta / Inspecta Sertifiointi Oy, Mikko Törmänen, toimitusjohtaja
p.050 381 4829
mikko.s.tormanen@inspecta.com