7 marraskuuta 2019

Vaatteiden kestävyys: eurooppalaisten suuri kiinnostuksen kohde

Vaatteiden_kestavyys_pesu.jpg

GINETEX julkisti tekstiilien hoitoa koskevan eurooppalaisen barometrin, IPSOS 2019, tulokset

• Kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta pitää tekstiilien hoito-ohjemerkintää hyödyllisenä. Tämä osuus pitää sisällään Tšekissä 86 % väestöstä, Italiassa 85 % ja Ranskassa 76 %.
• Valtaosa eurooppalaisista (70 %) noudattaa hoito-ohjemerkintöjä. Ja vielä suurempi osuus ruotsalaisista (78 %).
• Kaksi kolmesta eurooppalaisesta kertoo huolehtivansa vaatteistaan, pystyäkseen käyttämään niitä pidempään (muiden syiden lisäksi).
• 75 % eurooppalaisista lahjoittaa ei-toivotut vaatteensa hyväntekeväisyyteen, yhdistyksille tai sukulaisille, tai jättää ne keräykseen edelleen hyödynnettäväksi.
• Eurooppalaisista 3/4 ei osta koskaan, tai ostaa harvoin, pukineita, joissa ei ole hoito-ohjetta, kuten ei 83 % briteistä eikä saksalaisistakaan. GINETEX (the International Association for Textile Care Labelling = tekstiilien hoito-ohjemerkinnän kansainvälinen kattojärjestö), julkisti vuoden 2019 eurooppalaisen IPSOS-barometrin “Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät ja eurooppalaiset” tulokset. Kysely toteutettiin seitsemässä Euroopan maassa: Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa, Tšekissä ja Espanjassa.

Eurooppalaiset arvostavat vaatteitaan ja haluavat pitää niitä niin pitkään kuin mahdollista.

Kyselyssä tunnistettiin yllä oleva yhdeksi suurimmista trendeistä: eurooppalaiset pitävät vaatteiden ostamisesta ja kiinnittävät huomiota siihen, miten vaatteista tulisi huolehtia. Esimerkiksi kyselyn toteuttamismaissa lähes jokainen (97 %) vastaajista oli hankkinut ainakin yhden uuden vaatekappaleen edellisen kuuden kuukauden aikana. Prosentuaaliset erot sijoittuivat Ruotsin 94 %:n ja Italian ja Espanjan 98 %:n välille.

Eurooppalaiset ovat kiinnostuneita vaatetuksensa kestävyydestä ja huomioivat vaatteidensa hoito-ohjeet: 70 % noudattaa tekstiiliensä hoito-ohjemerkintää - tämä on sangen vakaa tulos, lisäystä prosenttiyksikön verran edelliseen kyselyyn verrattuna. Tosin tässä asiassa vastaukset eroavat sangen merkittävästi maiden välillä: ruotsalaisista 78 % noudattaa hoito-ohjeita, ranskalaisista 71 %, kun taas briteistä ainoastaan 64 %.

Kysyttäessä, miksi vastaajat noudattivat ohjeita, kaksi kolmesta kertoi haluavansa pitää vaatteitaan niin kauan kuin mahdollista - tämä osoittaa vaatetuksen kestävyyden olevan laajalti puheenaiheena Euroopassa.

"Tämän barometrin tulokset ovat merkittävä opetuksen virstanpylväs ammattikunnallemme. Vaatteiden kestävyys on sydämen asia eurooppalaisille, jotka haluavat vaatteidensa käyttöiän olevan niin pitkä kuin mahdollista. Kaiken kaikkiaan eurooppalaiset pitävät hoito-ohjeita erittäin hyödyllisinä ja luottavat niiden oikeellisuuteen”, kertoo Michael Hillmose, GINETEXin puheenjohtaja.

Hoito-ohjemerkintä: vaatteistaan välittävien eurooppalaisten liittolainen

Kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta (82 %) pitää hoito-ohjemerkintää hyödyllisenä. Vaikka kokonaislukema on edelleen merkittävä, on se Ranskassa 76 % ja Espanjassa 79 %. Toisaalta vastaavat luvut ovat Tšekissä 86 %, Italiassa 85 % ja 84 % Ruotsissa.

Suurin osa vastaajista kokee hoito-ohjemerkinnän olevan ratkaiseva tekijä vaatteita ostaessaan: 75 % ei koskaan, tai tuskin koskaan, ostaisi vaatetta, jossa ei ole hoito-ohjetta. Näin suuri prosenttiosuus osoittaa, kuinka tärkeässä roolissa hoito-ohjeet Euroopassa ovat. Iso-Britannia ja Saksa edustavat eturintamaa sitoutumisellaan; 83 % kummankin maan asukkaista ei koskaan, tai erittäin harvoin, suostuisi ostamaan tekstiilejä ilman hoito-ohjemerkintää.

Eurooppalaiset huomioivat hoito-ohjeet yleensä ensimmäistä kertaa joko ensimmäisen pesun yhteydessä (47 %) tai uutta vaatetta ostaessaan (26 %). Saksalaiset tarkistavat asian useimmin ostohetkellä (33 %), Ruotsissa ja Italiassa taas 52 % tekee sen ennen ensimmäistä pesua. Ranskalaiset sijoittuvat käyttäytymiseltään eurooppalaisittain keskimääräiselle tasolle: 45 % tarkistaa hoito-ohjeen ennen ensimmäistä pesua ja 28 % ostohetkellä.

Syy eurooppalaisten kiinnostukselle tekstiilien hoito-ohjeisiin selittyy sillä, että he haluavat pitää huolen vaatteistaan. Toinen asia on, tietävätkö he, mitä symbolit todella tarkoittavat! Silityssymboli tunnetaan täysin: 98 % eurooppalaisista tunnistaa sen tarkoituksen. Sama koskee pesusymbolia, jonka lähes yhdeksän henkilöä kymmenestä tunnistaa (89 %). Muiden symbolien osalta tuntemus on paljon heikompaa. Ainoastaan 28 % vastaajista tunnistaa valkaisun symbolin (tosin 45 % espanjalaisista ja 40 % italialaisista vastaajista ymmärtää sen tarkoituksen), kuivausmerkintä on tuttu 24 %:lle ja ainoastaan 15 % tietää kemiallisen pesun symbolin tarkoituksen.

Kun hoito-ohjesymboleita ei tunnisteta, lähes puolet (49 %) eurooppalaisista tutkii niitä internetissä. Ranskassa ainoastaan 41 % käyttää internetiä selvittääkseen symbolien tarkoituksen, kun taas esimerkiksi 56 % tšekkivastaajista ja 55 % italialaisista toimivat näin. Sitä vastoin ranskalaiset, kuten myös ruotsalaiset ovat 34-prosenttisesti omatoimisia - huomattavasti suuremmassa määrin kuin kaikki vastaajat yhteensä (26 %).

Euroopassa pysytään sitoutuneina ajatukseen ”toisen elämän” tarjoamisesta vaatetukselle

Tietoisuus ympäristöasioista kasvaa jatkuvasti kaikkialla, mikä on selkeästi nähtävissä myös kyselyn tuloksissa. Kun Euroopassa luovutaan vaatteesta, ainoastaan 7 % heittää sen roskiin - 75 % lahjoittaa sen (32 % eri yhdistyksille, 23 % sukulaisilleen ja 30 % keräyspisteeseen). Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja eri yhdistyksille ovat erityisen tavallisia Isossa-Britanniassa (57 % vastaajista), kun taas italialaisista vain 18 % ja tšekeistä 19 % antaa vaatteen sukulaisilleen saksalaisten mieluiten jättäessä sen keräyspisteeseen (52 %).

Edellä mainittuakin ajatellen on erittäin tärkeää säilyttää hoito-ohjeet vaatteissamme. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä, jopa kriittisiä heille, jotka ottavat vaatteet talteen niiden ”toista elämää” varten. Kuitenkin 68 % eurooppalaisista poistaa hoito-ohjemerkinnän vaatteistaan - järjestelmällisesti tai silloin tällöin. Ranskassa jopa 74 % ihmisistä poistaa ne. Tilanne brittien ja ruotsalaisten kohdalla taas on päinvastainen, ainoastaan 45 % ensiksi mainituista ja 60 % jälkimmäisistä ei jätä merkintöjä vaatteisiinsa.

Kyselyn metodologia

Kyselyn toteutti GINETEXille IPSOS Institute, otannassa oli mukana 1000 henkilöä iältään 18 - 65 vuotta. Kyselymaita oli seitsemän: Ranska, Saksa, Tšekki, Iso-Britannia, Ruotsi, Italia ja Espanja. Online-kysely tehtiin Ranskassa marraskuussa 2018 ja kesä-heinäkuussa 2019 muissa kyselyn kohdemaissa.

GINETEX

GINETEX (the International Association for Textile Care Labelling), tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen keskusjärjestö, perustettiin Pariisissa v. 1963. GINETEX on laatinut kansainvälisesti sovellettavan tekstiilien hoito-ohjemerkintäjärjestelmän, joka koostuu eri symboleista. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä jakaa kuluttajille ja tekstiilivalmistajille oikeaa ohjeistusta tekstiilituotteiden hoitoon. Käytettävät symbolit ovat GINETEXin omistamia ja sille kuuluvia rekisteröityjä tavaramerkkejä. GINETEX edistää symbolien käyttöä maailmanlaajuisesti sekä koordinoi niiden teknistä sisältöä - oleellinen edellytys hoito-ohjemerkintäjärjestelmän määrittelemiseksi ja soveltamiseksi. Tällä hetkellä GINETEXiin kuuluu 22 jäsenmaata.

Yhteyshenkilö Suomessa

Inspecta Sertifiointi Oy – Annamaija Naula-Iltanen – +358 (0)50 460 0098
kiwa.com/fi

Yhteyshenkilö GINETEXissä

Pascale FLORANT – pääsihteeri – +33 (0)1 47 56 31 71
ginetex.net

clevercare.info