7 toukokuuta 2021

Vetokoe on tärkeä osa testaussarjaa

Kiwa_Inspecta_vetokoe_rikkovatestaus.jpg

Vetokoe suoritetaan yleensä osana suurempaa testaussarjaa, kun tehdään esimerkiksi menetelmäkokeita tai vauriotutkimuksia. Yleisimmin vetokokeita hyödynnetään materiaalin tutkimisessa ja hitsauksen laadunvalvonnassa.

Standardin mukainen koe

Kiwa Inspectalla vetokoe tehdään laboratoriossa. Kokeessa mittapituudeltaan tasalevyistä koesauvaa vedetään kalibroidulla testauslaitteella siihen saakka, kunnes sauva katkeaa. Kokeessa on käytössä standardin mukainen laitteisto ja koesauva. Myös testaustapahtuma on standardisoitu. Koe suoritetaan huoneenlämpötilassa lämpötilavalvottuna 23±5⁰C. Koetapahtumasta saadaan tuloksena jännitys-venymäkäyrä.

Asiakkaalle hyödyllistä tietoa materiaalista

Menetelmäkokeessa asiakas saa vetokokeen avulla tietoa esimerkiksi hitsausmenetelmän onnistumisesta. Onko hitsi tarpeeksi luja, ja onko liitos riittävän kestävä kyseiseen tarpeeseen? Vauriotutkimuksessa taas testataan esimerkiksi säiliöstä irrotettua näytettä, jolloin on mahdollista todentaa tarve ko. kohteen korjaamiseen tai uudistamiseen. Testaus antaa asiakkaalle tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin myös investoinnit on mahdollista tehdä oikea-aikaisesti.

Ammattilaiset tukena kaikessa testauksiin liittyvissä kysymyksissä

Yksittäinen koe harvoin antaa kattavaa tilannekuvaa, siksi menetelmäkokeissa sekä vauriotutkimuksissa käytetään usein monia eri testausmenetelmiä. Näin saavutetaan tarkin mahdollinen tieto asiakkaalle. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua hitsauksen valvonnasta ja NDT-testauksesta aina rikkovan laboratorion palveluihin asti. Mikäli haluat lisätietoja testauksiin liittyen, vastaamme mielellämme.

Katso lisätietoja kaikista rikkovan testauksen palveluistamme.

Riitta Maijanen, Kiwa Inspecta, Asiantuntija / Rikkovatestaus
riitta.maijanen@kiwa.com