13 huhtikuuta 2023

Vakauksen ja varmentamisen historia on koottu yksiin kansiin

vakauskirja-kiwa-960x770.jpg

Vakaamisella / varmentamisella pidetään huoli siitä, että kaupankäynnissä tärkeät mittauslaitteet toimivat luotettavasti. Vakaamisen historia alkaa Suomessa jo 1500-luvulta, mutta vakaaminen on olennainen osa luotettavaa kaupankäyntiä edelleen. Nyt julkistettava kirja ”Vakaamisesta varmentamiseen - Kannuista litroihin ja leivisköistä kiloihin” kertoo suomalaisen vakaamistyön pitkän tarinan.

Vakaamista on tehty Suomessa 1500-luvulta lähtien. Sivutoimisina vakaajina työskentelivät pääasiassa maanmittaajat ja kaupunginvakaajat aina 1970-luvulle saakka. Ensimmäiset päätoimiset vakaajat aloittivat Suomessa työnsä 1980-luvulla. Kun vakaustoiminta yksityistettiin 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, siirtyi sen hoitaminen yksityisille yrityksille. Näistä yrityksistä merkittävin on Kiwa-konsernin omistama Inspecta Tarkastus Oy. Vuoden 2011 mittauslaitelain uudistamisen yhteydessä ”vakaaminen”-termistä luovuttiin ja alettiin puhua ”varmentamisesta”.

Vaatut / varmennetut mittauslaitteet olivat vuosisatoja sitten tyypillisesti erilaisia punnuksia ja astiamittoja. Maailman muuttuessa mittauslaitteet ovat sähköistyneet. Nykyisin varmennettavia mittauslaitteita ovat muun muassa polttoainemittarit, kauppojen vaa’at ja ravintoloiden anniskelumittarit.

Vakaajat varmentavat mittauslaitteita, jotta kaupankäynti ostajan ja myyjän välillä pysyy reiluna ja luotettavana. Mittauslaitteen sinetöinnillä estetään mittaustuloksen peukalointi. Jos mittauslaite antaa vääriä tuloksia, voi vakaaja yleensä virittää laitteen näyttämään oikein. Pahimmassa tapauksessa viallisen, varmentamattoman tai muuten vaatimustenvastaisen mittauslaitteen käyttö voidaan jopa kieltää kokonaan. Varmentamisen valvontaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Nyt julkistettavassa kirjassa kerrotaan vakaamisen ja varmentamisen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Tarinoitaan kertovat entiset ja nykyiset vakaajat sekä heidän yhteistyökumppaninsa yrityksistä ja valvojansa julkiselta sektorilta. Vakaajan työ on muuttunut mittauslaitteiden kehityksen mukana viime vuosikymmeninä. Digitalisaatio ja ympäristönsuojeluun liittyvien säädösten kehitys tuovat jo lähitulevaisuudessa varmentamisen piiriin aivan uusia mittauslaitteita. Näitä ovat esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden mittausjärjestelmät.

Kirjan ”Vakaamisesta varmentamiseen - Kannuista litroihin ja leivisköistä kiloihin” ovat kirjoittaneet Kai Tarkka ja Juha Saastamoinen. Kirjan kustantaja on Inspecta Tarkastus Oy.

Lisätietoja:
Kai Tarkka, Viestintäpalvelu Taika Oy, 050 5871 007
Juha Saastamoinen, Inspecta Tarkastus Oy, 010 521 600

 

Vakaamisesta varmentamiseen - Kannuista litroihin ja leivisköistä kiloihin
Kai Tarkka ja Juha Saastamoinen
Sidottu
151 sivua
ISBN 978-951-98254-8-9
Inspecta Tarkastus Oy / Kiwa Inspecta