16 toukokuuta 2018

VRT Finland saavutti ensimmäisten joukossa uuden työterveyden ja työturvallisuuden ISO 45001-sertifikaatin

Kaikuluotaamalla tehtäviin vedenalaisiin rakennetarkastuksiin sekä 3D -datan käsittelyyn ja hallintaan erikoistunut jyväskyläläisyritys VRT Finland on sertifioitu uusien kansainvälisten johtamisjärjestelmä-, työturvallisuus- ja ympäristöstandardien mukaan. Kiwa Inspecta myönsi VRT Finlandille ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatin, ISO14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatin sekä ensimmäisten yritysten joukossa uuden ISO 45001-standardin mukaisen työterveys- ja turvallisuussertifikaatin.

VRT Finland on aiheestakin ylpeä saavutuksestaan. Vahvasti kasvavana kansainvälisenä yrityksenä VRT Finland on pyrkinyt jatkuvasti kehittämään laadukkaita toimintatapoja vastatakseen kansainvälisiä laatuvaatimuksia ja asiakkaiden kehittyviä tarpeita. Johtamisjärjestelmän kehittäminen, ympäristövaatimuksien huomioonottaminen ja työturvallisuuden varmistaminen on nyt auditoitu yrityksessä kattavien standardien mukaisesti, kertoo tiedotteessaan VRT:n projektikoordinaattori Pia Asikainen.

Pysyäksemme oman alamme ykkösenä on tärkeää pitää huolta palveluiden huippulaadusta sekä toiminnan tehokkuudesta kehittämällä johtamisjärjestelmiä – ne ovat myös asiakkaillemme tärkeitä asioita. Näistä lähtökohdista aloimme suunnitella johtamisjärjestelmämme kehittämistä. Koska asiakkaamme ovat kiinnostuneita laadun lisäksi myös ympäristönäkökohdista sekä työturvallisuudesta, oli luonnollista ottaa sertifiointitavoitteeseen mukaan myös ympäristö- ja turvallisuusstandardit, kertoo Asikainen.

VRT oli valmistautunut auditointiin jo hyvissä ajoin kehittämällä järjestelmiään jatkuvasti. Sertifiointia varten yritys kiinnitti erityistä huomiota asioiden tarkkaan dokumentointiin sekä mittareiden ja tavoitteiden kehittämiseen eri prosesseille.

Valmistautumisen aikana uusi ISO 45001- työturvallisuusstandardi lähestyi julkaisuaan, joten päätimme taas olla pioneereja ja pyysimme arvioinnin suoraan uuden standardin mukaan. Kaikissa kolmessa standardissa perusperiaatteet ovat hyvin samankaltaiset, joten oli luontevaa koota kaikki samaan käsikirjaan ja käsitellä eri alueiden -laadun, ympäristön sekä turvallisuuden- johtamista yhtenä kokonaisuutena. Pienenä yrityksenä halusimme myös pitää byrokratian mahdollisimman kevyenä ja joustavana, jatkaa Asikainen.

ISO 45001-työterveyden ja työturvallisuusjärjestelmästandardi antaa kansainvälisen turvallisuusjohtamisen viitekehyksen, kertoo Kiwa Inspectan tuotepäällikkö Sini Ahlgren. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.45001-standardia voidaan soveltaa yritykseen sen toimialasta tai koosta riippumatta. Sertifiointiauditoinnissa ulkopuolinen arvioija todentaa puolueettomasti, että yritys on soveltanut standardia johtamisessaan ja auttaa löytämään kehityskohteita jatkuvan parantamisen tukemiseksi.

ISO 45001 -sertifikaatti on siis vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille sekä muille sidosryhmille siitä, että yritys ponnistelee tosissaan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta, muistuttaa Ahlgren.

VRT Finlandilla jatketaan parantamisen ja kehittymisen polulla. Uudet tavat kehittää viestintää eri tiimien välillä vastaavat samalla standardin vaatimuksiin sekä parantavat asiakaskokemusta. Tulevaisuudessa haasteena on kehittää johtamisjärjestelmää jatkuvasti muuttuvassa teknologiayrityksen toimintaympäristössä sekä luoda toimintaa parhaiten tukevat sisäisen auditoinnin menetelmät, kiteyttää VRT:n Pia Asikainen.

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Lisätietoja ISO 45001 standardista Kiwa Inspectan nettisivuilla tai tuotepäällikkö Sini Ahlgren 050 329 0237 ja sini.ahlgren@inspecta.com