19 lokakuuta 2017

Yli 30 kunnan yhtymä hakee sertifikaattia yhteiselle johtamisjärjestelmälle

Vaalijalan 33 jäsenkuntaa käsittävä ja sote-palveluja tuottava kuntayhtymä on tilannut johtamisjärjestelmiensä laadunarvioinnin Kiwa Inspectalta kansainvälisen ISO 9001 -standardin kriteerien mukaisesti. Kuntayhtymä on ensimmäinen kokoluokkansa julkinen toimija, joka hakee hallinta-/johtamisjärjestelmälleen kansainvälisesti tunnustettua laatuleimaa. Sertifiointiprosessin tavoitteena on osoittaa, että kaikissa kuntayhtymän 48 toimipisteessä toimintajärjestelmä täyttää yleisesti tunnustetut laatukriteerit. Arvioinnin suorittaminen kaikissa toimipisteissä mahdollistaa myös kuntayhtymän jokaisen toimipisteen käytäntöjen yhtenäistämisen.

Vaalijala on savolainen sote-toimija, joka tarjoaa palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille erilaisissa elämäntilanteissa. Sen osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin kuuluvat mm. aluepoliklinikat, autismikuntoutus, perhetyö, opetus, työyhteisöjen tuki- ja konsultaatio sekä perus-, psykiatrinen, neuropsykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus lapsille, nuorille ja aikuisille. Vaativimpia kuntoutuspalveluja tuotetaan jopa valtakunnallisella tasolla.

"Tavoite on erittäin kunnianhimoinen ja esimerkillinen. Tavoitellessaan ISO 9001 -mukaista sertifiointia, Vaalijalan kuntayhtymä tulee saamaan ulkopuolisen ja tasapuolisen näkemyksen toimintajärjestelmänsä tilasta ja sen kehityskohteista kussakin toimipisteessä, mitä on helppo hyödyntää näyttönä sekä pohjana myös maakuntauudistusten mahdollisesti vaatimissa kehitys- ja yhtenäistämisprosesseissa", kertoo pääarvioija Ulla Tikkanen arvioinnin suorittavasta yrityksestä Kiwa Inspectasta.

Sertifioinnin esiarviointi tehtiin lokakuun 2017 puolivälissä ja varsinaiset arviointikäynnit käynnistetään tammikuussa 2018. ”Ennakkoarvioinnin perusteella meillä on luottavainen mieli sertifikaatin saavuttamisesta, vaikka töitä sen eteen täytyy varmastikin vielä tehdä. Tähän mennessä olemme puhuneet laatujärjestelmän sertifioimisesta mutta ennakkoarviointikeskustelussa havahduimme tajuamaan, että kyse on oikeastaan toiminnanohjauksesta ja sen laadukkuudesta sekä sertifioimisesta”, kertoo kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Kiwa Inspecta valikoitui palvelutoimittajaksi hyvän hinta-laatusuhteen ja toimitusvarmuutensa vuoksi. ”Halusimme asioida yrityksen kanssa, jolla on tukevat resurssit yllättävissäkin tilanteissa sekä kattava palvelurepertuaari”, Ilkka Jokinen kuvailee.

Vaalijala asetti sertifikaatin saavuttamisen tavoitteekseen jo vuonna 2012. ”Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä, jotta voisimme osoittaa, että meillä tehdään oikeita asioita ja riittävästi. Sertifioidulla laatujärjestelmällä saamme siitä ulkoisen todistuksen. Sertifiointiprosessin objektiivinen arviointi kertoo meille myös olemmeko oikeilla jäljillä ja onko fokuksemme kohdillaan”, kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen selittää.

Johtamisjärjestelmän sertifiointi on prosessi, jossa yritys tai organisaatio hakee ulkopuolisen tahon, sertifioijan, tekemän auditoinnin kautta todistusta ko. järjestelmän standardinmukaisuudesta. Tällöin sertifioija varmistaa, että organisaation laadunhallinta vastaa standardivaatimuksia ja että käytännössä toimitaan niiden mukaisesti. ISO 9001 -standardin perusrakenteeseen kuuluvat vaatimukset ja arviointi johdon vastuusta, resurssien hallinnasta, prosessien hallinnasta ja mittaamisesta, analysoinnista ja kehittämisestä (auditointi, prosessien valvonta, jatkuva parantaminen). Lisäksi prosessissa tuodaan esiin riskejä ja kehityskohteita joiden avulla organisaatio/yritys voi tehostaa ja parantaa toimintaansa.

"Meillä on toinenkin isokokoinen, julkisen puolen sote-asiakas Itä-Suomen alueelta. Savolaiset tuntuvat olevan edistyksellisiä julkispalveluiden uranuurtajia johtamisen kehittämisessä", summaa Kiwa Inspectan liiketoimintapäällikkö Vesa Haakana.

Lisätiedot

Ulla Tikkanen

Pääarvioija, Kiwa Inspecta/Inspecta Sertifiointi Oy

+358503565776

ulla.tikkanen@inspecta.com

Ilkka Jokinen

Kuntayhtymän johtaja, Vaalijalan kuntayhtymä

050 602 78

ilkka.jokinen@vaalijala.fi