31 maaliskuuta 2017

Yritysturvallisuuden asiantuntijat kokoontuivat

Yritysturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen kokosivat alan johtavat asiatuntijat neuvonpitoon, jonka tarkoitus on luoda suomalaisille yrityksille kokonaisturvallisuuden hallintamalli. Inspectan kutsumana paikalla olivat johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta, yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström Helen-konsernista, Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen sekä yritysturvallisuusasiantuntija Mika Susi Elinkeinoelämän keskusliitosta. Inspectan asiantuntijoina toimivat liiketoimintajohtaja Mikko Törmänen, liiketoimintapäällikkö Laura Lindholm ja tietoturvapalveluiden tuotepäällikkö Jyrki Lahnalahti. Lisäksi asiantuntijatyöryhmään kuuluvat Corporate Security Manager Ilona Sutela VTT:stä ja Wärtsilän turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg.

Ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokoontuminen perjantaina 31.3. aloitti kartoittamalla merkittävimpiä yritysturvallisuuden haasteita vuonna 2017. Työryhmän tavoitteena on luoda tilannekuvaa turvallisuusjohtamisen tilanteesta Suomessa ja kehittää avoin yritysturvallisuuden johtamisen viitekehys, josta olisi hyötyä koko suomalaiselle yritysmaailmalle ja yhteiskunnalle. Asiantuntijatyöryhmän laaja kokemus ja näkemys turvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen eri osa-alueilta nosti esiin uhkia ja haasteita hyvin laaja-alaisesti.

Merkittäväksi, koko liiketoiminnan poikkileikkaavaksi haasteeksi asiantuntijaryhmä nosti turvallisuuden kokonaisuuden hallinnan. Muutossyklien nopeutuessa on kiinnitettävä huomio siihen, että fokus ja painotukset ovat oikein. Suureksi haasteeksi asiantuntijaryhmä nostaa myös ulkoistettujen toimintojen johtamisen eli turvallisuudenhallinnan kumppaniverkostossa. Lisäksi kehittyvän teknologian uudet turvallisuusuhat, muuttuvien tietosuojavaatimusten epäselvyys ja turvallisuuden nostaminen yrityksen aidoksi arvoksi olivat asioita, jotka nousivat keskusteluissa esiin.

”Voidaanko näitä laittaa järjestykseen?”, kyseenalaistaa Veli-Pekka Nurmi. ”Jos joku laitetaan ykköseksi, niin tarkoittaako se, että muut ovat vähemmän tärkeitä”. Asiantuntijaryhmä päätyy siihen, että tärkeysjärjestys ei ole oleellinen. ”Jokainen yritys arvioi näitä omista lähtökohdistaan”, jatkaa Mika Susi. Tästä aihepiiristä toivotaan avointa keskustelua, mielipiteiden ja näkemysten vaihtoa.

Asiantuntijatyöryhmän työ jatkuu ja seuraava neuvonpito järjestetään Helsingissä toukokuussa. Silloin tavoitteena on löytää keinoja haasteiden taklaamiseen, yhdistää ajatuksia viitekehyksen luomiseksi ja pohtia eri turvallisuuden osa-alueiden yhdistämistä yhden hallintamallin alle. Kokonaisturvallisuushanke on hyvin kunnianhimoinen, mutta asiantuntijaryhmä uskoo sen antavan työkaluja ja johtamisen ajatuksia koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Jyrki Lahnalahti, tietoturvapalveluiden tuotepäällikkö, Inspecta Sertifiointi Oy +358400571892
Mikko Törmänen, liiketoimintajohtaja, Inspecta Sertifiointi Oy +358503814829