Katsottavissa

Betonirakenteiden tutkimus Kiwa Live 2023

Betonirakenteiden tutkimus Kiwa Livessä käsiteltiin betonitutkimuksen menetelmiä ja mahdollisuuksia. Tapahtuman aikana tutustuimme betonin ainetta rikkomattoman NDT-tutkimukseen ja vertailimme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä että uusia ainetta rikkomattomia tutkimusmenetelmiä. Tässä virtuaalitapahtumassa Kiwan asiantuntijat tarjosivat laajan katsauksen erilaisiin betonin NDT-tarkastusmenetelmiin, mukaan lukien ultraääni, tutka-aaltomenetelmät sekä sähkömagneetti induktio.

Ohjelmassa: 

  • Betoni NDT-tutkimuksen esittely
   Betonin NDT-tutkimus mahdollistaa rakenteiden tarkastamisen ja tutkimisen ilman rakenteiden rikkomista ja näytteenottoa. Esittelyssä eri tutkimusmentelmät ja laitteisto. 
   Toni Marttila, asiantuntija, Kiwa

  • Betoni NDT-tutkimustoimeksiantojen esimerkkejä ja sovellutuksia
   Asiantuntijat kertovat betoni NDT-tutkimuksien soveltuvuudesta erilaisiin toimeksiantoihin. Lisäksi kerrotaan mitä ongelmia tai mahdollisuuksia tutkimuksissa ilmenee. 
   Tuure Junkkari, asiantuntija, Kiwa

  • Terästen ja putkien merkkaukset
   Terästen, putkien ja tekniikan paikannukset sekä merkkaukset ovat tärkeitä eristyisesti korjausrakentamisen kohteissa. Tieto on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun ei haluta osua viemäriputkiin tai lattialämmityskaapeleihin. Asiantuntijamme kertoo miten NDT-tutkimuksilla selvitetään rakenteiden läpimeno- sekä porauskohdat nopeasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.
   Jaakko Niskanen, operatiivinen päällikkö, Kiwa

  • Intelligent Inspection of Concrete 
   Milan will delve into the latest developments in concrete analysis, highlighting the transformative role of drone imaging in this field. Attendees can expect to learn about the cutting-edge techniques and advantages of using drones for concrete inspections, paving the way for more efficient and accurate assessments.
   Milan Poznic, Technical- and Business Development Manager, Kiwa Sweden 

  • Perinteiset tutkimusmenetelmät ja betonilaboratorio
   Perinteiset tutkimusmenetelmät, kuten rakenneavaus- ja koepalamenetelmät ovat edelleen tärkeä osa betonin kunnon arvioinnissa. Puheenvuorossa kerrotaan perinteisten tutkimusmenetelmien käyttöä betonin kuntotutkimusmenetelminä. Lisäksi esittelemme, miten betonia tutkitaan laboratoriossa.
   Johanna Holmström, liiketoimintapäällikkö, Kiwa

Tapahtuman juonsi tuttuun tapaan Timo Halttula.