Katsottavissa

Energian alkuperän todentaminen

Nauhoitus Helena Kuntun puheenvuorosta joka käsittelee energian alkuperän todentamista. Kuvattu Energiamessuilla 2022.

Kiwa Inspectalla on energiaviraston hyväksyntä toimia Energian alkuperätakuulain (1050/2021) mukaisena arviointilaitoksena ja suorittaa todennusta uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.   

Alkuperän varmentaminen vaaditaan energian myyjältä, joka myy tai markkinoi uusiutuvaa energiaa, hukkalämpöä ja -kylmää tai sähköä. Myös energiantuottaja tai käyttäjä, joka julkaisee kuluttajille markkinointitietoa energian alkuperästä, on velvollinen varmentamaan väitteensä. Kiwa todentaa e.m. tuotannon lainmukaisuuden ja myöntää todentamistodistuksen jolla energian tuottaja voi rekistöröidä tuotantonsa alkuperätakuurekisteriin jotta alkuperäväittämän tekevä käyttäjä voi varmentaa energiansa alkuperän.