Katsottavissa

Kattiloiden ja tulistimien tarkastus TScan-menetelmällä

TScan on Kiwa Inspectan kehittämä metallin paksuuden mittausmenetelmä. Se kehitettiin alun perin suurten energialaitosten putkikattiloiden seinien mittaamiseen, mutta se käy myös muiden magneettisten materiaalien putkien ja tasaisten pintojen mittaamiseen, joissa on kulumisen tai korroosion riski.

TScan-mittauksessa tarkastaja asentaa skannauslaitteiston putkikattilan seinään. Skanneria ajetaan seinää pitkin ja se mittaa tarkasti jokaisen putken paksuuden. Kun kaikki putket on mitattu, kuvista luodaan yleiskuva, jossa putkien paksuudet esitetään värikarttana. Kuvista on mahdollista myös koostaa koko kattilan kolmiulotteinen malli, jos kaikki seinät kuvataan.

TScan-tutkimusmenetelmä toistetaan ajoittain, jotta mittaustuloksia voidaan vertailla ja materiaalien kulumista tai korroosion etenemistä pystytään ennakoimaan. Skannaus säästää rahaa, kun skannaustulokset kertovat mitkä putket on uusittava. Tarkastusmenetelmä takaa, että tulokset ovat selkeitä, helposti ymmärrettäviä ja tarkkoja.