Katsottavissa

Materiaalianalyysit

Materiaalianalyyseillä varmistetaan terästen ja metalliseosten koostumusta ja tunnistetaan metallilajeja.

Kiwa Inspecta käyttää kahta erilaista materiaalianalyysimenetelmää, optista emissiospektroskopiaa (OES) ja röntgenfluoresenssia (XRF). Kummallakin analyysimenetelmällä mitataan metallien alkuainekoostumuksia. Niiden perusteella tunnistetaan metalliseoksen ryhmiä ja teräslajeja.

Emissiospektrografia soveltuu tarkkaan materiaalin tunnistamiseen. Sen avulla pystytään analysoimaan jaksollisen järjestelmän keveimpiä alkuaineita, kuten hiiltä, fosforia ja rikkiä. Laite jättää mitattavaan pintaan pienen polttojäljen.

Röntgenfluoresenssianalyysi on nopeampi analysointimenetelmä, se soveltuu materiaalien nopeaan tunnistamiseen ja jaotteluun, mutta sillä ei pystytä mittaamaan jaksollisen järjestelmän keveimpiä alkuaineita. Lisäksi röntgenkuvantamiseen perustuva analysointi vaatii säteilysuoja-alueen.

Materiaalianalyyseissä metallinäytteistä otetaan useita rinnakkaisia analyysejä, jotta voidaan olla varmoja tulosten oikeellisuudesta. Tuloksia verrataan asiakkaalta saatuun ainestodistukseen tai tuotestandardissa oleviin pitoisuuksiin ja asiakkaalle luovutetaan tarkastuksesta mittaustulokset ja vertailunäytteen tulokset.