Katsottavissa

Sylinterien ja säiliöiden paksuusskannaus

Kuivaussylinteriskannaus on kehitetty alun perin paperikoneiden kuivaussylintereiden telojen tarkastuksiin. Yhdessä muiden tarkastusmenetelmien kanssa asiakkaalle pyritään luomaan asiakkaalle kattava kuva sylinterien kunnosta. Kuivaussylinterin skannauksessa saadaan selville telan ainevahvuusprofiili ja seinämän vahvuuden minimipaksuudet.

Asiantuntija kiinnittää skannauslaitteiston skannattavan kohteen ulkopinnalle. Skannauslaitteisto kiinnittyy pintaan magneeteilla. Tästä syystä se sopii myös pieniin ja ahtaisiin tiloihin. Laitteistoa ohjataan hoitotasolta käsin ja mittaustiedot tallennetaan tietokoneelle. Tarkastuksesta saadaan selville metallin sisäpinnan syöpymät ja kulumiset. Automaattinen kalibrointi ottaa huomioon materiaalin äänen nopeuden vaihtelut.

Skannauslaitteistolla voidaan suorittaa tarkastus koko sylinterin vaipan pituudelta. Yhdessä silmämääräisen tarkastuksen, pyörrevirtatarkastuksen ja pintatarkastuksen kanssa asiakas saa kattavan raportin ja sylinterien kunnon seurantaan.