Kāpēc ir vajadzīga produktu, iekārtu un procesu inspicēšana?

Ir vairāki iemesli, kādēļ Jūs velētos regulāri pārbaudīt Jūsu produktu, procesu, iekārtu vai sistēmu.