Kas ir sertifikācija?

Sertifikācija ir apstiprinājums, ka kāda produkta, procesa, personas vai organizācijas īpašības atbilst noteiktiem standartiem. Vairumā gadījumu šis apstiprinājums iegūts novērtējuma vai audita formā. Akreditēta institūcija novērtē, verificē un rakstiski apliecina (izsniedzot sertifikātu) sertificējamā objekta īpašību, raksturlielumu, kvalitātes, kvalifikācijas vai statusa atbilstību prasībām vai standartiem.