Sertificēšanas pakalpojumi

Izvēlieties no mūsu pakalpojumiem interesējošo nozari vai ievadiet atslēgvārdus, lai atlasītu jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Filtri
Pakalpojums
Tirgus
Pakalpojums (40 rezultāti)
fish butchering
MSC piegādes ķēdes sertifikācija

MSC izsekojamības standarts ir pasaulē atzīta vides sertifikācijas sistēma, kas ļauj jums tirgot MSC sertificētas zivis un gliemenes. Zilais MSC marķējums norāda, ka zivis ir nozvejotas tādā veidā, kas veido veselīgus okeānus un nodrošina jūras produktu piegādi nākotnē - tas ir svarīgi jūsu klientiem.

Lasīt vairāk
ISO 27701 Certification Privacy Information Management System
ISO 22301 Darbības nepārtrauktības vadības sistēmas

ISO 22301 Darbības nepārtrauktības vadības sistēma ar Kiwa: Sagatavojieties katastrofām, katastrofām un ar negadījumiem saistītiem uzņēmējdarbības traucējumiem.

Lasīt vairāk
Spiedieniekārtu sertificēšana (2014/68/ES - PED)

Spiedieniekārtu sertificēšana. Spiedieniekārtas ir atsevišķa iekārtu grupa, kurā ietilpst potenciāli bīstamas iekārtas, kurām ir uzstādāmas augstas drošības prasības. Šī iemesla dēļ, Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādātas direktīvas, kas kopā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka stingras prasības spiedieniekārtu

Lasīt vairāk
Lodētāju sertificēšana

Lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikācija. Kiwa piedāvā lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.

Lasīt vairāk
Elektrotehniskā personāla sertificēšana (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C)

Elektrotehniskā personāla sertificēšana. Elektrotehniskajam personālam ir jāpārzina elektrodrošības jautājumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs, bet, ne katram uzņēmumam ir iespēja patstāvīgi veikt personāla atbilstības novērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos notei

Lasīt vairāk
Rezervuāru sertificēšana

Sertificējam rezervuārus atbilstoši LR MK 25.04.2006. noteikumiem Nr. 339 “Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību”, standartiem LVS EN 14015, LVS EN 12285 un citiem.

Lasīt vairāk
Building area workers
ISO 45001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas

ISO 45001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 45001 sertifikācijas pakalpojums – samaziniet negadījumu skaitu, uzlabojiet darba apstākļus un piesaistiet jaunus darbiniekus.

Lasīt vairāk
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 50001 energopārvaldības sistēmu sertificēšanas pakalpojums palīdz saglabāt resursus, ietaupīt naudu un mazināt klimata pārmaiņas.

Lasīt vairāk
Degvielas sertificēšana

Degvielas sertificēšana. Degvielas sertificēšanas mērķis ir novērtēt degvielas atbilstību tai izvirzītajiem kritērijiem, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos, dažādos standartos, piegādes nosacījumos un aprīkojuma aprakstos.

Lasīt vairāk
Zāģmateriālu šķirotāju sertificēšana

Zāģmateriālu šķirotāju sertificēšana. Kiwa Inspecta kā viens no vadošajiem uzņēmumiem atbilstības novērtēšanas jomā, piedāvā pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju sertifikāciju nereglamentētajā sfērā.

Lasīt vairāk
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmētika - LRP - Labas ražošanas prakses vadlīnijas

ISO 22716 Kosmētika - laba ražošanas prakse ar Kiwa: Kosmētikas ražošanas noteikumi: Noteikumi sistemātiskai un organizatoriskai produktu drošībai un kvalitātes kontrolei, kas jāievēro visā kosmētikas līdzekļu ražošanas procesā.

Lasīt vairāk
KRAV - Zviedrijas bioloģiskās lauksaimniecības verifikācija

KRAV sertifikācija ar Kiwa: pierādiet savu produktu bioloģisko izcelsmi, apmieriniet klientu prasības un pārdodiet Zviedrijas tirgū.

Lasīt vairāk
Metinātāju sertificēšana (LVS EN 287-1, LVS EN ISO 9606, 2014/68/ES p. 3.1.2.)

Metinātāju sertificēšana notiek saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9606 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/68/ES Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū, I pielikuma 3.1.2. punktu. Viens no jebkādu metinātu paaugstinātas drošības izstrādājumu ražošanas priekšnoteikumiem ir atbilstoši konkrētā izstrādājuma vajadzībām sertificētu metinātāju izmantošana. Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas praktiskās zināšanas un prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata. (Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 348 "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi")

Lasīt vairāk
Metināšanas ražotnes sertificēšana atbilstoši standarta ISO 3834 prasībām

Metināšanas ražotnes sertificēšana atbilstoši standarta ISO 3834 prasībām. Metināšana ir neizjaucamu savienojumu iegūšanas process. Lai pārliecinātos par metinātā savienojuma reālajām mehāniskajām īpašībām, jāizmanto nesagraujošās un sagraujošās testēšanas metodes. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nodrošināt visaptverošu metin

Lasīt vairāk
Aeroplane landing with sky clouds
AS/EN 9100 Kvalitātes vadība kosmosa nozarē

AS/EN 9100 Aerokosmiskās kvalitātes vadības sertifikāts: izpildiet stingrus kvalitātes standartus, aplieciniet savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti un drošību un apmieriniet klientu vajadzības.

Lasīt vairāk
Row of cars in the parking lot
IATF 16949:2016 Automobiļu kvalitātes vadība

IATF 16949 sertifikācija ar Kiwa: uzlabojiet savus procesus, aizsargājiet savu reputāciju un iekļūstiet globālajā automobiļu piegādes ķēdē.

Lasīt vairāk
Medical hospital with patient
NEN 7510 Informācijas drošība veselības aprūpē

NEN 7510 informācijas drošības sertifikāts ar Kiwa: aizsargājiet savu medicīnisko informāciju, vairojiet uzticību savam zīmolam.

Lasīt vairāk
ISO 22000 Pārtikas nekaitīguma pārvaldība

ISO 22000 pārtikas nekaitīguma sertifikācija ar Kiwa: uzlabojiet savu pārtikas nekaitīguma rādītājus, izpildiet patērētāju prasības un palieliniet savu peļņu.

Lasīt vairāk
Orchard
GlobalGAP sertifikācija

GLOBALG.A.P. sertifikācija ar Kiwa: samaziniet pārtikas drošības riskus, palieliniet pārredzamību un atbalstiet ilgtspējīgu lauksaimniecību, lai apmierinātu klientu prasības.

Lasīt vairāk
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kvalitātes pārvaldības sistēmas

ISO 9001 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšanas pakalpojums palīdz uzlabot uzņēmumu darbību, apmierināt to klientu prasības un palielināt to peļņu.

Lasīt vairāk
ES bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija saskaņā ar VO (ES) 2018/848

Pārtika, kas iegūta kontrolētā bioloģiskajā lauksaimniecībā, pierādāmi veicina bioloģisko daudzveidību un sugu saglabāšanu, kā arī sekmē aktīvu klimata aizsardzību. Turklāt bioloģiskās lauksaimniecības tirgus joprojām strauji attīstās! Jūs nevēlaties palaist garām šo iespēju marķēt savus produktus kā bioloģiskus vai pārveidot savu saimniecību par bioloģisko? Tad jūs varat izmantot mūsu ilggadējo pieredzi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas jomā saskaņā ar ES Bioloģiskās lauksaimniecības regulu (Nr. 2018/848) attiecībā uz bioloģiskās pārtikas ražošanas procesiem. Mēs esam pirmā valsts akreditētā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles iestāde Vācijā.

Lasīt vairāk
Man on construction site
VCA un VCU

VCA un VCU veselības, drošības un vides sertifikācija ar Kiwa: radiet drošus darba apstākļus darbuzņēmējiem un samaziniet nelaimes gadījumu skaitu.

Lasīt vairāk
HACCP sertifikācija - riska analīze un kritiskie kontrolpunkti

Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu (HACCP) sertifikācija ar Kiwa: uzlabojiet savu pārtikas nekaitīgumu, izpildiet patērētāju prasības un palieliniet savu peļņu.

Lasīt vairāk
ISO 37001
ISO 37001 Pretkukuļošanas novēršanas vadība (ABMS)

ISO 37001 Pretkukuļošanas pārvaldības sistēmas sertifikācija ar Kiwa: novērsiet, atklājiet un risiniet kukuļošanas gadījumus, lai vairotu uzticību jūsu zīmolam un veicinātu jūsu uzņēmējdarbību.

Lasīt vairāk