Sertifikātu un sertifikācijas logo lietošanas nosacījumi (Vadības sistēmai)

SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Izsniegtais sertifikāts norāda standartu, pēc kura prasībām ir novērtēta vadības sistēma, un organizācijas darbības sfēru. Sertifikāts var tikt izmantots, to attiecinot tikai uz sertificēto sfēru. Sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var lietot, ievērojot sekojošos norādījumus:

 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var izmantot tikai saistībā ar sertificēto vadības sistēmu, sertificētajā darbības sfērā,
 • sertifikātu vai tā daļu drīkst izmantot tikai tādā veidā, lai neradītu maldinošu iespaidu,
 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var izmantot tādā veidā, kas nepieļauj jebkuru uz sertifikāciju attiecinātu maldinošu paziņojumu,
 • sertifikācijas sfēras sašaurināšanas gadījumā, jāizlabo visas atsauces reklāmas līdzekļos,
 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju nedrīkst izmantot tādā veidā, kas radītu maldinošu iespaidu, ka konkrētais produkts (pakalpojums) vai process ir sertificēts,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju nav lietojami laikā, kad tas ir anulēts vai uz laiku ir apturēta tā lietošana, kā arī aizliegts lietot visus reklāmas līdzekļus, kas satur atsauces uz sertifikāciju,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju lietojama tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā attiecīgais sertifikāts,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju nav lietojami tādā veidā, kas sertifikācijas institūcijai un/vai sertifikācijas sistēmai radītu neslavu un sabiedrības uzticības zudumu.

LOGO LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

 • KIWA sertifikācijas logo pasūtītājam tiek izsniegts kopā ar vadības sistēmas atbilstības sertifikātu un var tikt izmantots tik ilgi, kamēr sertifikāts ir spēkā.
 • Sertifikācijas logo uzdevums ir uzskatāmi parādīt, ka uzņēmums ievēro noteiktās kvalitātes prasības un uzņēmuma vadības sistēma ir atbilstoša standartam.
 • Sertifikācijas logo var izmantot tikai saistībā ar sertificēto vadības sistēmu, sertificētajā darbības sfērā. Sertifikācijas logo var tikt ievietots uzņēmuma mājas lapā, attēlots veidlapās, katalogos, reklāmas un citos reprezentatīvos mārketinga materiālos, kā arī uz produktu iepakojuma.
 • Izmantojot sertifikācijas logo, ir skaidri jānorāda sertifikāta darbības joma (piemēram ISO 9001; ISO 14001 u.tml.), lai preces vai pakalpojuma pircējs netiktu maldināts.
 • Ja sertifikācijas logo tiek izmantots, ievērojot KIWA izsniegto paraugu (krāsas, vizuālo attēlojumu, u.tml.) sertificētajā jomā, sertifikāta logo lietojums nav jāsaskaņo. Sertifikācijas logo jāreproducē visā tā pilnībā. Ja sertifikācijas logo jebkādā veidā tiek koriģēts, tad tā izmantošana ir jāsaskaņo ar KIWA.
 • Sertifikācijas logo lietošana nedrīkst radīt pārpratumus par uzņēmuma darbības jomu vai sertifikāta nozīmi.
 • Sertifikācijas logo nedrīkst tikt izmantots tādā veidā, ka rodas maldinošs iespaids, piemēram, ka konkrēts izstrādājums (ražotā produkcija) ir sertificēts.
 • Sertifikācijas logo nedrīkst tikt izmantots tādās proporcijās, kas rada priekšstatu par KIWA kā produkta ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju.
 • Sertifikācijas logo nedrīkst tikt izmantots laboratorijas testiem, kalibrēšanas vai inspicēšanas pārskatiem. Sertificēta tiek organizācijas vadības sistēma, nevis tās produkcija vai pakalpojums.
 • Sertifikācijas logo ir pieejami šādos formātos: JPG, EPS un un IIlustrator.

 

Gadījumā, ja rodas nepieciešamība precizēt jautājumus attiecībā uz sertifikācijas logo korektu izmantošanu, lūdzam sazināties ar KIWA.