Kas ir NDT?

NDT, jeb nesagraujošā testēšana, ir testēšana, kura neatstāj iespaidu uz testējamā objekta veselumu. Starp nesagraujošās testēšanas metodēm ir, piemēram, vizuālā testēšana, ultraskaņas testēšana, radiogrāfijas testēšana un testēšana ar tecēšanas metodi. NDT ir alternatīva sagraujošai testēšanai, kura ietver lieces, laušanas un triecienu testus. Kopumā šie testi sniedz lielu informācijas apjomu. Kiwa var veikt gan nesagraujošo, gan sagraujošo testēšanu plašam produktu un materiālu klāstam.