Metināto savienojumu kvalitātes kontrole

Ņemot vērā mūsdienu metāla konstrukciju, cauruļvadu un citu izstrādājumu sarežģītos ekspluatācijas apstākļus, to izgatavotājiem ir jārod metāli, kuri būtu spējīgi nodrošināt nepieciešamās īpašības. Šo metālu savienošanai būtisks izgatavošanas posms ir to savstarpēja sametināšana. Lai to kvalitatīvi izdarītu ir nepieciešami atbilstoši metināšanas materiāli, aprīkojums, speciālisti un tehnoloģija. Tā kā metinātais savienojums nedrīkst būt ķēdes vājākais posms un, ievērtējot to, ka metināšanas procesā var rasties daudz un dažāda veida defekti, kuri ievērojami var samazināt konstrukcijas nestspēju, tad attiecīgi ir nepieciešama metināto šuvju kvalitātes kontrole. Atkarībā no slodžu rakstura un lieluma, kādām attiecīgā konstrukcija tiks pakļauta, tiek izvērtēts, kāds būs kontroles apjoms un kontroles veidi, lai atklātu iespējamos defektus.

 

Lai atklātu virsmas un/vai uz virsmu izejošus defektus var tikt pielietotas sekojošas metodes:

Vizuālā testēšana (VT)

Testēšana ar penetrācijas metodi (PT)

Testēšana ar magnētiskajām daļiņām (MT)

Testēšana ar virpuļstrāvu (ET)

Lai atklātu iekšējos defektus var tikt pielietotas sekojošas metodes:

Testēšana ar ultraskaņas metodi (UT)

Testēšana ar ultraskaņu TOFD un Phased Array

Testēšana ar virpuļstrāvu (ET)

Testēšana ar radiogrāfijas metodi (RT)

Testēšana ar digitālās radiogrāfijas metodi (DRT)

Lai atklātu caurejošus defektus var tikt pielietota:

Testēšana ar tecēšanas metodi (LT)