Stiegrojuma kvalitātes kontrole

Ņemot vērā, straujos un aktīvos būvniecības darbus valstī un to, ka tērauda stiegrojums ir neatņemama dzelzsbetona konstrukciju sastāvdaļa, piedāvājam mūsu klientiem stiegrojuma testēšanu atbilstoši standarta LVS 191-1: 2012 "Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana" prasībām.

Veicam arī stiegrojuma metināto savienojumu testēšanu atbilstoši standartu LVS EN ISO 17660-1 ”Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 1.daļa: Slogoti metinātie savienojumi” un LVS EN ISO 17660-2 ” Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 2.daļa: Neslogoti metinātie savienojumi” prasībām.