Ieguvumi

Neatkarīgs darba vides riska novērtējums, kurš apkopots pārskatāmā atskaitē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā.

Darba vides uzlabošana, veicamā darba drošība, darbā notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšana, pamatojoties uz izstrādāto preventīvo pasākumu un darba aizsardzības pasākumu plānu.

Nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana konkrētu darba vides risku novēršanai vai samazināšanai.

Nepieciešamo obligāto veselības pārbaužu noteikšana konkrētiem darba veidiem.

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”

10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

08.02.2005. MK noteikumi Nr. 99 ”Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”