Ieguvumi

Ātra rezultātu iegūšana un augsta precizitāte.

Mērījumus var veikt gan uz vietas objektā, gan laboratorijas telpās. 

Mērījumus iespējams papildināt ar statistikas datiem un eksportēt tos datorā tālākai izmantošanai.

Pēc mērījumu rezultātiem var noteikt pārklājuma biezuma atbilstību tehniskās dokumentācijas prasībām.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN ISO 2064 „Metāla un citi neorganiskie pārklājumi - Biezuma noteikšanas definīcijas un nosacījumi”

LVS EN ISO 12944-7 „Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju korozijaizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām. 7.daļa: Krāsošana un tās uzraudzība”

ISO 2808 „Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana”

LVS EN 1090-2+A1 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”