Drošības zīmes (zīmes, uzlīmes, lentes)

Drošības zīmes paredzētas darbinieku uzmanības piesaistīšanai tiešajām briesmam vai brīdināšanai par bīstamas situācijas iespējamību, tās sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju par noteiktas darbības aizliegšanu vai nepieciešamo rīcību darba vietā. Uzņēmuma klientiem tiek piedāvāta ne tikai drošības zīmju iegāde, bet arī rekomendācijas par zīmju izvietošanas nepieciešamību un to izvietošana, uzturēšana kārtībā un pārraudzība.

Medicīniskā aptieciņa

Darba devējs, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību, nosaka pirmās palīdzības aptieciņu skaitu darba vietās (Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nepieciešams nodrošināt vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu).

Specifiskas preces objekta kopējā drošības stāvokļa paaugstināšanai

Ārējais automatizētais defibrilators jeb AED - ierīce, ar kuru iespējams izglābt cilvēka dzīvību, kura darbības princips ir identisks tām ierīcēm, kuras atrodas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādēs un stacionāros. Ierīce automātiski ieslēdzas un, pievienojot elektrodus pacientam, tas sāk analizēt pacienta sirds ritmu. Tajā pašā laikā lietotājs tiek instruēts par veicamajām darbībām gan ar audio instrukcijām, gan vizuāliem attēliem.

Evakuācijas palagi (pamatā paredzēti ārstniecības un aprūpes iestādēm) – paredzēti pacientu evakuēšanai no telpām ārkārtas situācijā.

* Pārdošanai var tikt piedāvātas papildu šeit neminētas preces, pamatojoties uz objekta specifiku un pasūtītāja vēlmēm.