Pielietojums

Betona konstrukcijas kvalitātes kontrole, lai pārliecinātos par pareizu stiegru novietojumu betonā un pārseguma biezumu.

Betona konstrukciju izpēte, par kurām nav pieejama informācija, vai arī ir nepieciešams pārbaudīt konstrukciju atbilstību dokumentācijai. 

Citu feromagnētisku objektu atrašanās vietas noteikšana betona konstrukcijā.

Pirmpārbaude, lai noteiktu stiegrojuma atrašanās vietu betonā, pirms citu testu veikšanas, kuri ņem vērā stiegru novietojumu konstrukcijā.

Pārbaudes normatīvi

BS 1881-204 „Testing concrete — Part 204: Recommendations on the use of electromagnetic covermeters” (Sedzošā slāņa biezums un stiegrojuma stieņu izvietojums)