Ieguvumi

Nesagraujošās testēšanas darbu kvalitātes un efektivitātes pieaugums, konsultējot esošo NDT personālu.

Optimizējot nesagraujošās testēšanas darbu tehnoloģiskos procesus un, izstrādājot uzlabotas instrukcijas, iespējams iegūt produktivitātes pieaugumu.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 17638:2017 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšanā ar magnētiskajām daļiņām”

LVS EN 10228-1:2016 „Tērauda kalumu nesagraujošā testēšana. 1. daļa: Magnētisko daļiņu inspicēšana”

LVS EN ISO 23278:2015 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskām daļiņām. Pieņemšanas līmeņi”

LVS EN ISO 9934-1:2017 „Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskajām daļiņām - 1.daļa: Vispārīgie principi”

LVS EN ISO 17635:2017 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Vispārīgie noteikumi metāliskiem materiāliem”