8 december 2022

‘In de praktijk moet het gebeuren!’

Ruim twee jaar geleden versterkte Kiwa zich met AQS, gespecialiseerd in het keuren van AGF-producten. Kiwa AQS houdt zich naast kwaliteitsinspecties in de groenten- en fruitsector óók bezig met het opleiden van keurmeesters en kwaliteitscontroleurs. Voor Growers United, een van de grotere leveranciers van kasgroenten in Europa, zijn deze opleidingen erg belangrijk om het nagestreefde hoge kwaliteitsniveau te kunnen leveren. Teamleider kwaliteitscontrole Caby Flaton vertelt er meer over.

Growers United is een coöperatie van én voor vruchtgroentetelers. Met vijf merken, ruim veertig aangesloten familiebedrijven en ongeveer 600 hectare glas is Growers United een van de grotere spelers in teelt, verpakken en verkoop van kasgroenten in Europa. Het Westlandse bedrijf ondersteunt aangesloten telers niet alleen met verkoop en marketing, maar begeleidt hen ook bij het verduurzamen van de teelt, bij kwaliteitszorg en de diverse certificeringen op dat vlak.

Welke opleidingen verzorgt Kiwa AQS voor Growers United?

In onze organisatie worden keurmeesters opgeleid tot keurmeester van de glasgroenten. Bij Growers United gaat het daarbij voornamelijk om de tomaten, aubergines, komkommers en zoetpuntpaprika. Deze groenten komen terug in de Keurmeestersmodules P1 en P2. Daarnaast volgden we bij Kiwa AQS nog de opleidingen Communicatie (A1) en Kalibratie. In die laatste leerden onze mensen alles over de handelsnormen die voor onze producten gelden en de eventueel bijbehorende klantspecificaties. In de module Communicatie kwamen onder meer slecht-nieuws-gesprekken aan de orde. Aan de hand van rollenspellen worden gesprekstechnieken geoefend en leren onze keurmeesters alles over verbale en non-verbale communicatie.

Hoe ziet zo’n training er uit?

Het zijn doorgaans meerdaagse trainingen die bestaan uit dagdelen theorie en dagdelen praktijk. Bij de Keurmeestersmodules P1 en P2 worden er tijdens de trainingen teeltbedrijven bezocht om kennis op te doen over hoe producten worden geteeld.

Welke voordelen levert training Growers United op?

Als we kunnen beschikken over goed opgeleide keurmeesters kunnen we als organisatie de kwaliteit van onze producten waarborgen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door de Europese Algemene Handelsnorm.

Wat betekent de training voor uw klanten?

Growers United staat voor de hoogste kwaliteit. Door onze keurmeesters bij Kiwa te trainen kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en de kwaliteit leveren die van ons wordt verwacht.

Hoe kijken jullie keurmeesters terug op de training?

Onze medewerkers vinden het een goede training met de juiste balans. Er komt voldoende theorie aan bod, maar de nadruk ligt op de praktijk. En in de praktijk moet het gebeuren.  

growersunited-logo.jpg