Retail

Consumenten worden steeds kritischer en dus moeten ook AGF-producten in optima forma in de winkelschappen belanden. Kiwa AQS kan voor retailers de kwaliteitstoestand van producten in distributiecentra en winkels onafhankelijk en deskundig bepalen. Dat gebeurt onder meer door periodieke monitoring en ‘mystery guest’-bezoeken en overzichtelijke rapportages en dashboards.

 • Als onafhankelijke derde partij kan Kiwa AQS voor retailers de kwaliteitstoestand bepalen van AGF-producten in distributiecentra (DC’s) en winkels, onder meer door middel van een periodieke bezoekronde (monitoring).
  Lees meer
 • Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij wordt met name gelet op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook op de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen.
  Lees meer
 • AGF-bedrijven kunnen ook bij Kiwa AQS terecht voor de kwaliteitsbeoordeling van producten gedurende een vastgestelde periode onder specifieke condities. Deze houdbaarheidscontrole  maakt inzichtelijk hoe de kwaliteit van producten zich ontwikkelt in de tijd.
  Lees meer
 • Voor deskundige beoordeling van de kwaliteit van verse groenten en fruit is vakmanschap nodig. Affiniteit met de AGF-sector en -producten én een gedegen kennis daarvan zijn het belangrijkste gereedschap van elke keurmeester, kwaliteitscontroleur of medewerker kwaliteitszorg AGF.
  Lees meer
 • Voor keurmeesters of kwaliteitscontroleurs die actief zijn bij onder meer teelt- of handelsbedrijven biedt Kiwa incompany trainingen.
  Lees meer
 • Heeft u als bedrijf dat groenten en fruit op- en overslaat, sorteert en verpakt of be- en verwerkt tijdelijk behoefte aan extra mensen met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitscontrole AGF? De experts van Kiwa AQS kunnen ook worden ingezet op detacheringsbasis.
  Lees meer