Telers en telersverenigingen

Telers, telersverenigingen en handelsbedrijven die hun producten rechtstreeks verladen vanaf teeltbedrijven kunnen Kiwa AQS inschakelen om toezicht te houden op de kwaliteit van AGF-producten. Dit kan eenmalig of regulier. Ook bij eventuele conflicten tussen telers en hun afnemers kan Kiwa AQS als onafhankelijke partij een uitspraak doen. Naast een visuele beoordeling van de uit- en inwendige kwaliteit, ziektes en gebreken kunnen ook zaken als maatsortering, inhoudsgewicht, hardheid, het suikergehalte (°Brix) en palletisering worden gecontroleerd.

 • Wilt u als agrarisch ondernemer nét een stap extra zetten en verder gaan waar de EU-regels voor biologische landbouw en veeteelt ophouden? Kies dan voor het EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk is er voor agrarische ondernemers die werken volgens biologische normen voor het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren.
  Lees meer
 • GRASP is de wereldwijd toegepaste sociale standaard voor primaire producenten. Telers van aardappelen, groenten en fruit tonen hiermee richting hun afnemers aan dat ze garant staan voor goed werkgeverschap en goede arbeidsomstandigheden. De GRASP-module is bedoeld voor teeltbedrijven en omvat een beoordeling van uw bedrijf met bijbehorende rapportage en score. Kiwa beoordeelt uw bedrijf aan de hand van de GRASP-module.
  Lees meer
 • Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij wordt met name gelet op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook op de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen.
  Lees meer
 • Telers, telersverenigingen en handelsbedrijven die hun producten rechtstreeks verladen vanaf teeltbedrijven kunnen Kiwa AQS eenmalig of periodiek inschakelen om toezicht te houden op de kwaliteit van AGF-producten.
  Lees meer
 • AGF-bedrijven kunnen ook bij Kiwa AQS terecht voor de kwaliteitsbeoordeling van producten gedurende een vastgestelde periode onder specifieke condities. Deze houdbaarheidscontrole  maakt inzichtelijk hoe de kwaliteit van producten zich ontwikkelt in de tijd.
  Lees meer
 • Voor deskundige beoordeling van de kwaliteit van verse groenten en fruit is vakmanschap nodig. Affiniteit met de AGF-sector en -producten én een gedegen kennis daarvan zijn het belangrijkste gereedschap van elke keurmeester, kwaliteitscontroleur of medewerker kwaliteitszorg AGF.
  Lees meer