12 april 2019

Brommers steeds vaker gestolen

Het gaat niet goed met de diefstal van brommers en snorfietsen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna een kwart (539) meer gestolen dan in de eerste maanden van 2018. Dagelijks verdwijnen er nu maar liefst 33 exemplaren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In totaal zijn er van januari tot april 3.023 brom- en snorfietsen gestolen. Slechts een kwart daarvan wordt teruggevonden. Inmiddels maken de bromfietsen meer dan de helft van het totaal aantal gestolen voertuigen uit. Volgens Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is er sprake van een landelijke trend, maar zit de grootste stijging in de gemeente Amsterdam. “Opvallend is dat de toename zich in vele steden voordoet, maar in Amsterdam zijn dit jaar al 535 brom- en snorfietsen gestolen. Dat zijn er 140 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.”

Amsterdam
Een verklaring heeft Verkerk niet zo een, twee, drie. “Het kenmerkende verschil met andere steden is dat Amsterdam snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan heeft verbannen. Maar of de stijging van het aantal diefstallen te maken heeft met de verminderde aantrekkelijkheid van snorfietsen als vervoermiddel in de hoofdstad weten we eerlijk gezegd niet.”

Wat het VbV wel weet is dat de gemeente Amsterdam, met een stijging van 140 gestolen exemplaren, een kwart van de totale stijging voor zijn rekening neemt.

Piaggo
Veruit het meest populaire merk onder het dievengilde is de Piaggio, waarvan er in 2019 tot nu toe 1.200 zijn gestolen. Dat komt neer op een gemiddelde van dertien per dag. De top vijf bestaat verder uit Peugeot (bijna 250 stuks), Tomos (ruim 200) en Kymco en Sym (beide bijna 200 exemplaren).

Bron: Verbond van Verzekeraars