28 juni 2021

Kiwa en Mijn Aansluiting lanceren richtlijn voor prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase

Kiwa en Mijn Aansluiting, een initiatief van de Nederlandse netbeheerders, lanceren samen een nieuwe kwaliteitsrichtlijn voor prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase. De BRL K22007 garandeert en borgt de kwaliteit van prefab meterkasten.

De BRL K22007 bevat eisen voor de productie en plaatsing van prefab meterkasten. De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de productie en plaatsing van een geprefabriceerde meterkast, met of zonder bouwvoorziening, die is voorzien van een afsluitbare deur. Deze eisen zijn opgesteld in samenwerking met een Commissie van Deskundigen, bestaande uit o.a. diverse nutsbedrijven en andere partijen (kastenbouwers, toeleveranciers meterkasten). Het certificaat vereist een interne kwaliteitsbewaking en beheersing van het productieproces. Zo kunnen fabrikanten en installatiebedrijven er continu voor zorgen dat de meterkasten voldoen aan de gestelde eisen.

Behoefte vanuit de markt

Vanuit de netbeheerders in Nederland is er een behoefte aan een erkend keurmerk in de markt voor prefab meterkasten. Hiermee wordt de kwaliteit van dergelijke kasten geborgd en wordt ‘wildgroei’ voorkomen. Mijn Aansluiting nam daarom het initiatief voor een nieuwe beoordelingsrichtlijn. Stichting Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders in Nederland. De focus ligt hierin op het verbeteren van de samenwerking en optimalisatie van het proces rond het aanleggen en vervangen van de ondergrondse netwerken voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media & communicatie.

Praktische benadering

Volgens Sjoerd Loeffen van Mijn Aansluiting vormde de bestaande NTA-norm een goede basis voor de opstart van de nieuwe richtlijn: ‘De BRL is een beoordelingsrichtlijn die een aantal zaken nader heeft geoperationaliseerd, waardoor meetbaarheid en controle op kwaliteit nu eenvoudig mogelijk is geworden door Kiwa. De Netbeheerder kan er vanaf heden van uitgaan dat de prefab meterkast met Kiwa keurmerk beschikt over de minimaal vereiste kwaliteit.’  Over het proces is Mijn Aansluiting te spreken: ‘Het proces is goed verlopen. Een praktische benadering is wat ons aansprak. Tevens is het ons (commissie van deskundigen en technische commissie) gelukt om de door ons opgestelde ambitieuze planning waar te maken.’

Overdracht aan netbeheerders

Nu deze regeling is gelanceerd, kan de kwaliteit worden gewaarborgd van prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase. Loeffen: ‘Vervolgstap is dat vanuit Mijn Aansluiting communicatie in de markt zal zijn over deze richtlijn.’ Ook is het belangrijk dat de richtlijn wordt overgedragen naar de belanghebbenden, de netbeheerders. ‘De netbeheerders kunnen dit laatste stuk meenemen in de lopende implementaties (aangaande prefab meterkast proces) binnen hun eigen organisatie.’

Er zijn al veel regelingen die zorgen voor de borging van de kwaliteit van producten en processen. Met de behoefte vanuit de netbeheerders komt de BRL voor de prefab meterkasten daar nu bij. Eric Hendriks, Certification Engineer bij Kiwa: ‘Met het Kiwa keurmerk is nu ook de kwaliteit daarvan getest en geborgd.’

NL_Bouwplaats (6).jpg