2 juli 2019

Aanzienlijke afname brandstofverbruik meetwagensEén van de MVO-doelstellingen van de unit Road testing is het verlagen van het brandstofverbruik van de meetwagens met 2% per jaar. Op basis van de gegevens van 2017 en 2018 hebben we een analyse gemaakt. Hieruit blijkt dat er sprake is van een stijging van het aantal kilometers en daarmee ook in het aantal verbruikte liters brandstof en het aantal uitgestoten kg CO2. Maar wanneer we kijken naar het brandstofverbruik en de CO2 emissie per gereden kilometer dan is een afname van maar liefst 8% zichtbaar. Hiermee voldoen we duidelijk aan de MVO-doelstelling om het brandstofverbruik te verlagen.

Voor meer informatie: Eelke.Vromans@kiwa.com