28 november 2019

Besparingen door expertise en bemiddeling in onvoorziene situaties


Waar gewerkt wordt, komt het voor dat zaken niet geheel naar wens verlopen. Soms zijn de afwijkingen van de wensen groot genoeg om in te grijpen. Het is dan vaak onduidelijk welke ingrepen mogelijk zijn en welke ingreep de voorkeur verdient. Bovendien wordt het nog complexer als er meerdere partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn. In dergelijke gevallen kan een onafhankelijk deskundige met een professionele, kritische blik de kans op goede beslissingen vergroten en verstarring van standpunten verkleinen. Dat kan aanzienlijke besparingen in tijd en kosten opleveren.

Kiwa KOAC wordt in dergelijke situaties regelmatig ingeschakeld. Wij accepteren deze opdrachten als wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten:

 • Objectiviteit: de techniek en het vakmanschap en de middelen van de ingenieur staan voorop;
  • Standaard rekenmethoden kunnen nuttig zijn, maar volstaan vaak niet in deze gevallen, zodat teruggegrepen moet worden op de fundamentele kennis die bij het vakmanschap hoort.
  • Met inachtneming van normen regelingen waar mogelijk en onderbouwde stellingnamen waar nodig.
 • Onafhankelijkheid naar alle betrokkenen, rekening houdend met de billijke belangen van alle betrokkenen;
 • Efficiëntie: kwesties als deze gaan vrijwel altijd gepaard met onvoorziene en relatief grote uitgaven en vertragingen.
  • Het streven is de totale kosten zo laag mogelijk houden, uiteraard met redelijke verhouding en toerekening naar partijen.
  • Werken naar oplossingen en proberen slepende kwesties te voorkomen. Tijd is een belangrijke kostenverhogende factor.
  • Risico-bewust: onvoorziene zaken volgen doorgaans niet de gebaande paden. De onvermijdbare onzekerheid die voor alle betrokkenen groter is dan gebruikelijk wordt geaccepteerd.

De situaties waarin Kiwa KOAC betrokken wordt, lopen uiteen van adviezen met een vrijwel uitsluitend technisch karakter tot het formuleren van een deskundigenstandpunt bij geschillen, arbitrages en bemiddeling. Hierbij streven wij naar schappelijke oplossingen. Soms is dit niet mogelijk. Dan wordt een goed onderbouwde beslissing voorgelegd aan de opdrachtgever.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Consultancy: consultancy@kiwa-koac.com