12 april 2018

Contractondertekening voor draagkrachtmetingen Wallonië

Contractondertekening voor draagkrachtmetingen Wallonië

Op 9 april jl. vond de contractondertekening plaats voor draagkrachtmetingen in Wallonië (België). De metingen worden uitgevoerd in opdracht van ABC Experts voor de Waalse overheid.

Op 9 april jl. vond de contractondertekening plaats voor draagkrachtmetingen in Wallonië (België). De metingen worden uitgevoerd in opdracht van ABC Experts voor de Waalse overheid.

Na opdeling van de meetresultaten in homogene vakken metingen worden diverse draagkrachtindicatoren berekend. Op basis van deze indicatoren kan de Waalse overheid vervolgens de prioritering voor het wegonderhoud bepalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Schipper (adviseur)
088 562 2589
Martijn.Schipper@kiwa.nl