27 mei 2020

Draagkrachtmetingen Kiwa KOAC

Draagkrachtmetingen worden voor meerdere doeleinden gebruikt en bieden veel voordelen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Draagkracht bepaalt in sterke mate de levensduur en schadeontwikkeling van de wegconstructie en is dus een belangrijk aspect bij het ontwerpen en onderhouden van wegconstructies. Maar ook tijdens de aanleg of bij oplevering van de weg kan gebruik gemaakt worden van draagkrachtmetingen om te controleren of de gerealiseerde constructie(laag) aan het ontwerp voldoet.

Het meten van de draagkracht kan op meerdere manieren en wordt afgestemd op het gebruik van de constructie. Kiwa KOAC beschikt hiervoor onder meer over de volgende apparatuur: Valgewichtdeflectiemeter, Heavywheight Deflectometer, Lightweight Deflectometer (LWD), slagsonderingen, Dynamische Plaatbelastingsproef.

Kiwa KOAC gebruikt de uitkomsten van de draagkrachtmetingen in de advisering voor vele toepassingen. Zo worden ze gebruikt voor beheer van verhardingen op zowel netwerk- als projectniveau. Hierbij wordt inzicht verkregen welke maatregelen op dit moment nodig zijn maar ook welke budgetten in de toekomst noodzakelijk zijn om wegen op een goed niveau te houden.

Daarnaast worden draagkrachtmetingen gebruikt voor de controle van draagkracht aardebaan, opleveringscontrole wegverhardingen, beddingsconstante ondergrond (ook bij dijkbekledingen) of bij monitoring van de wegen door tijdelijke extra verkeersbelasting door een bouwproject of omleidingen.

Kortom, er is heel wat mogelijk met draagkrachtmetingen en nog belangrijker: het geeft u inzicht of en zo ja welke structurele schade u waar in de toekomst kunt verwachten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Mail dan naar advies@kiwa-koac.com.