11 april 2019

Gemeente Amsterdam plant nieuw bos voor onderzoek boomgranulaten

Eind 2018 startte de Gemeente Amsterdam met een project om de groeiontwikkeling van bomen in boomgranulaten te volgen en tevens te beoordelen of de granulaten voldoende bestand zijn tegen verkeersbelastingen. Kiwa KOAC neemt deel aan de speciaal voor dit project samengestelde projectgroep, waarbij onze kennis en ervaring op het gebied van civiele techniek goed van pas komt.

Gemeente Amsterdam en Kiwa KOAC spraken tien jaar geleden al over het bomenproject. Uiteindelijk is het project eind 2018 van start gegaan. Het doel van het project is de groeiontwikkeling van bomen in de boomgranulaten te volgen. Daarnaast wordt beoordeeld of de granulaten daadwerkelijk bestand zijn tegen verkeersbelastingen.

Om dit goed te kunnen beoordelen worden bomen in een laanvorm geplant in verschillende granulaten. In de laan, tussen de bomen maar over het plantgat met boomgranulaat, wordt de verharding aangelegd om de weerstand tegen belastingen vast te kunnen stellen. Voor het gehele project werd in de eerste instantie gedacht aan 120 bomen, want er is een redelijke laanlengte noodzakelijk om dit goed te kunnen beoordelen. Het is namelijk van groot belang dat de verharding op de plantgaten gelijkmatig wordt belast. Uiteindelijk zijn er voor dit project in totaal 180 iepen geplant in vijftien verschillende soorten granulaat, twaalf iepen per product.

Na de nodige voorbereidende onderzoeken zijn de bomen geplant op een terrein in het westelijk havengebied van Gemeente Amsterdam. Ieder plantgat is 2.0 * 2.0 * 0.8 m3 groot. Het plantgat bevat de nodige voorzieningen om informatie te verkrijgen over de vocht- en zuurstofhuishouding.

Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen heeft Kiwa KOAC in het laboratorium in Vught van alle boomgranulaten de maximale proctordichtheid (referentiedichtheid bij 100% verdichtingsgraad) vastgesteld.
In een testopstelling van 1.0 * 1.0 m2 is vastgesteld hoeveel verdichtingsenergie noodzakelijk is om een verdichtingsgraad van 97% te verkrijgen. Vervolgens zijn het aantal verdichtingsovergangen met een trilstamper en trilplaat vastgesteld. De resultaten zijn als verdichtingsinstructie verstrekt aan de aannemer die de bomen heeft geplant.
Daarnaast zijn er in het veld metingen verricht om informatie omtrent de draagkracht en verdichtingsgraad te verkrijgen. Er is gemeten met de Prima 100, een Light Weight Deflectometer (LWD). De Prima 100 stelt de oppervlaktestijfheid vast. Met nucleaire metingen en grindvervanging is de dichtheid in situ vastgesteld en de verdichtingsgraad berekend aan de hand van de reeds vastgestelde referentiedichtheid. Alle resultaten worden op dit moment verwerkt.

Kiwa KOAC werkt tevens een plan uit om met triaxiaalonderzoek informatie te verkrijgen omtrent de belastbaarheid van de granulaten zonder vervormingen te verkrijgen in de verharding die op het granulaat wordt aangebracht.

Al met al een leuk en zeer interessant project dat nog vijf jaar relevante informatie zal opleveren. Beelden van het bomenproject zijn te zien in een bijdrage van AT5. Hans Kaljee van de Gemeente Amsterdam licht een en ander toe. Kijk hier voor de bijdrage van AT5: Testlocatie voor groeiende bomen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Bruggen van Kiwa KOAC: Peter.van.der.Bruggen@kiwa.com